Labdag LeraarLab

Leraren, schoolleiders, beleidsmakers en wetenschappers zijn van harte welkom bij de Labdag LeraarLab op 10 april 2024 in Utrecht.


Doel

Tijdens onze labdag bundelen we onze krachten om strategieën te ontwikkelen voor het aantrekken en behouden van leraren. Bovendien zullen we ons bezighouden met de uitdaging van het omgaan met lerarentekorten op jouw school. Het is een unieke gelegenheid om kennis en ervaringen te delen én nieuwe ideeën op te doen. We gaan uitgebreid met elkaar in gesprek, waarbij we je kennis laten maken met veelbelovende initiatieven van andere scholen en je uitnodigen om hieraan deel te nemen. Daarnaast krijg je inzicht in recente wetenschappelijke bevindingen, zowel over schoolinitiatieven als over landelijk onderzoek. Ten slotte informeren we je over de mogelijkheid om volgend schooljaar deel te nemen aan het LeraarLab.

Kortom, een inspirerende middag vol uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderwijsprofessionals en wetenschappers, met als doel meer leraren aan te trekken en te behouden!


Programma


14.00 uur:
Inloop en Registratie

14.15 uur: Opening en welkom

14.30 uur: Wetenschappelijke inzichten uit LeraarLab projecten

Tijdens dit plenaire gedeelte leer je meer over de laatste wetenschappelijke inzichten uit projecten in het LeraarLab en onderzoek dat zich richt op de uitdagingen rondom het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort.

Sprekers:

  • Tom Stolp, senior onderzoek LeraarLab
  • Derk Visser, wetenschappelijk medewerkers Centraal Planbureau

15.15 uur: Korte pauze

15.30 uur: Deelsessies

In de deelsessies komen enkele lopende projecten binnen het LeraarLab aan bod. In deze sessies vertellen we over deze projecten maar – belangrijker nog – gaan we graag het gesprek aan over de thematiek van de verschillende deelsessies.

16.45 uur: Gezamenlijke afsluiting: Hoe kun je meedoen aan LeraarLab

17.00 - 18.00 uur: Netwerkborrel

 

LeraarLab

Het doel van LeraarLab is kansrijke aanpakken te ontwikkelen om (meer) leraren voor de klas te behouden. Dit doen ze in co-creatie tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Meld je aan