Webinar Woordenschat

Taal en kennis vinden hun fundament in woorden, en een uitgebreide woordenschat is cruciaal voor succes zowel op school als in de samenleving. Echter varieert de woordenschat van leerlingen in het basisonderwijs sterk. Als leraar is het essentieel om actief te werken aan het verbreden van deze woordenschat, omdat het negeren ervan de kloof tussen leerlingen alleen maar vergroot. Maar wat is de meest doeltreffende aanpak hiervoor?


Wat komt aan bod?

  • Hoe verloopt de woordenschatontwikkeling van leerlingen?
  • Wat is het verschil tussen expliciet en impliciet woordleren, en hoe zet je deze aanpakken in?
  • Hoe bepaal je welke woorden je je leerlingen aanbiedt?
  • Hoe monitor je de woordenschatontwikkeling van leerlingen?
  • Hoe ga je om met de verschillen tussen leerlingen?

Voor wie

Het webinar is voor alle leraren van groep 3 t/m 8, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals in het primair onderwijs. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom om het webinar te volgen.

 

Wanneer

Het webinar is op 23 mei 2024 van 16.00 tot 16.45 uur.

 

Meld je aan