Aanvraag subsidie indienen

Als school kom je in aanmerking voor een vergoeding van de geïnvesteerde uren als je deelneemt aan een van de trajecten van Ontwikkelkracht. Afhankelijk van het traject vergoeden we de uren van het onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk. In het voorjaar van 2024 opent de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025. De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst. Je kunt als school wel al een verkennend gesprek aanvragen. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Verkennende en oriënterende gesprekken

Voordat je subsidie kunt aanvragen, vindt er een verkennend gesprek plaats met het programmabureau. Tijdens dit gesprek kijkt het het programmabureau welke behoeften en vragen er leven en helpen wij om de hulpvraag specifieker en duidelijker te maken. Het kan dus zijn dat uit dit gesprek blijkt dat een ander traject mogelijk meer passend is bij de hulpvraag dan in eerste instantie bedacht was. Na het verkennend gesprek volgt een oriënterend gesprek met de samenwerkende partijen van Ontwikkelkracht. Deze gesprekken zijn een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te kunnen vragen.

Vraag een verkennend gesprek aan >

 

Indienen aanvraag subsidie

Na de eerder genoemde twee gesprekken kan het bevoegd gezag een aanvraag indienen voor deelname aan het programma. Er gelden een aantal randvoorwaarden waar je aan moet voldoen. Deze zijn terug te vinden in de Subsidieregeling Ontwikkelkracht. Momenteel is een wijzigingsvoorstel in de maak die ingaat voor de volgende subsidieronde en dan gepubliceerd wordt. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) beoordeelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag ontvang je een beslissing.

Interesse om deel te nemen?

Pexels Yan Krukau 8613089

Stap 1

Bepaal met de keuzehulp welk onderdeel het beste past bij de specifieke behoefte van je school.

Doe de keuzehulp
Woman Talking With Her Students During Class

Stap 2

Vraag een verkennend gesprek aan om de specifieke behoeften van je school te bespreken.

Vraag een gesprek aan
Teacher Helping Girl Homework

Stap 3

Dien een aanvraag voor subsidie in om vergoeding te krijgen voor de geïnvesteerde uren.

Dien subsidieaanvraag in
Happy Teacher Listening Her Students

Vraag een verkennend gesprek aan

Een gesprek met het programmabureau en met de samenwerkende partij zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Tijdens de gesprekken bespreken we welke behoeften en vragen er leven binnen scholen en helpen wij de hulpvraag specifieker en duidelijker te maken om zo samen het best passende traject te kiezen.

Maak een afspraak