Subsidie aanvragen

Vanaf 25 april 2024 kun je als schoolteam voor diverse trajecten binnen Ontwikkelkracht subsidie aanvragen. Je ontvangt externe begeleiding en een vergoeding voor de uren die je investeert. Afhankelijk van het traject vergoeden we de uren geheel of gedeeltelijk. Op deze manier krijg je als schoolteam de ruimte om je écht te committeren aan jouw traject.

Subsidie aanvragen


Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie is een verkennend gesprek met het programmabureau en een verdiepend gesprek met de uitvoerende partij. Pas na deze gesprekken kun je subsidie aanvragen.

Verkennend gesprek aanvragen
Website Nieuws Subsidie2

Opening subsidie

Tot en met eind juni kon je subsidie aanvragen. Vanaf 1 oktober 2024 om 9.00 uur tot en met 29 november 2024 om 16.00 uur is er een extra subsidieronde voor de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht. In het voorjaar van 2025 opent de subsidieregeling voor alle trajecten voor schooljaar 2025-2026. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. 

Website Nieuws Subsidie 2

Aanvraag subsidie

Het bevoegd gezag dient de subsidieaanvraag in. De planvorming, uitvoering en monitor vindt zoveel mogelijk op schoolniveau plaats. Wij kennen de subsidie toe op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Is de aanvraag niet compleet? Dan krijg je maximaal twee weken de tijd om de aanvraag alsnog compleet te maken en anders wijzen we de aanvraag af. Binnen dertien weken na het indienen van de aanvraag ontvang je de beslissing. 

Website Nieuws Subsidie 3

Verantwoording subsidie

Heb je subsidie ontvangen? Dan moet je laten zien dat je aan alle voorwaarden voldoet. Je legt verantwoording af in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs. We doen een steekproef om te controleren of je de activiteiten hebt uitgevoerd en of je aan de verplichtingen hebt voldaan. Daarnaast werk je mee aan monitoring en evaluatie.

Subsidieregeling

De volledige subsidie is terug te lezen in de Staatscourant, waarin we alle details en voorwaarden uitgebreid beschrijven.

De subsidieregeling

 

DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) verzorgt de uitvoering van de subsidieregeling. Voor vragen over het indienen kun je bij hen terecht.

Telefoon: +31 70 340 556 6 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur)

Contactformulier: DUS-I reageert binnen twee werkdagen. Ook kun je via het formulier een terugbelverzoek achterlaten. 

Contactformulier DUS-I