Privacyverklaring

De website van Ontwikkelkracht biedt informatie over het programma en hoe je daar als school aan kunt deelnemen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze regels worden ook de rechten beschreven met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring gaat over de gegevens die wij als programmabureau Ontwikkelkracht verwerken. Ontwikkelkracht is ondergebracht bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister Primair en Voortgezet Onderwijs is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hosting website

Om deze website goed bereikbaar te houden, werken wij samen met TRES. Zij zorgen voor de hosting van de website. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met deze partij. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de beveiliging van de website. Of over het gebruik van persoonlijke gegevens. De afspraken zijn gemaakt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als je zelf deze gegevens met ons deelt. Bijvoorbeeld bij het stellen van een vraag, het aanmelden voor een bijeenkomst, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het aanvragen van een verkennend gesprek. We gebruiken de gegevens alleen waarvoor je ze hebt doorgegeven en delen deze gegevens niet met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij een rechter hier opdracht voor geeft. Of als wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen. Bezoek je andere websites via een link op onze website? Dan zijn wij niet meer verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw persoonsgegevens door deze andere websites. 

Hier lees je meer over cookies bij het gebruik van de website.

Bewaren persoonsgegevens

Deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten, met een maximale bewaartermijn van één jaar. Daarna vernietigen wij de gegevens. Je kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om je de toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Je kunt dit doen via het contactformulier.

Recht van inzage

Je hebt het recht om je gegevens die bij ons bekend zijn in te zien. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen. Je kunt dit verzoek indienen via het contactformulier. We reageren zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen vier weken - op je verzoek. 

Functionaris Gegevensbescherming

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een functionaris gegevensbescherming werkzaam en die is bereikbaar via fg@minocw.nl

Klachten

We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast. U ontvangt hiervan geen bericht. Bekijk deze privacyverklaring regelmatig voor updates.