Lerende aanpak

Ook binnen het programmabureau Ontwikkelkracht hanteren we een lerende aanpak. Dit betekent dat we niet alles van tevoren vastleggen, maar dat we telkens op basis van beschikbare kennis de best onderbouwde koers bepalen en hierop reflecteren en evalueren om vervolgens op basis van deze inzichten als dat nodig is de koers bij te stellen. Zo werken we cyclisch aan een steeds betere uitvoering van Ontwikkelkracht en daarmee aan het beter en gerichter bereiken van onze doelen. Ook werken we met een groeimodel: we beginnen klein, experimenteren en leren, en schalen alleen op als een aanpak daadwerkelijk kansrijk blijkt.

Hoe doen we dit?

Wat doen we dan concreet? Een greep uit de activiteiten in onze lerende aanpak:

Onafhankelijke evaluaties van onze activiteiten

Zo is in juni 2023 een onderzoek van Oberon en de Hogeschool Utrecht gestart naar de kansrijkheid van de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten van Groeikracht en De Transformatieve School. Ook ontwikkelen de onderzoekers een meetinstrumentarium, waarmee vanaf schooljaar 2024-2025 een grootschalig quasi-experimenteel onderzoek kan plaatsvinden naar de effectiviteit van deze trajecten.

Regelmatig zelf uitvoeren van evaluaties

Bijvoorbeeld over de succes- en belemmerende factoren bij de uitvoering van Ontwikkelkracht. Maar het kan ook gaan over een specifiek thema. Over een aantal jaren nemen we bijvoorbeeld de inzet van Ontwikkelkracht op kansengelijkheid onder de loep.

Monitoren van onze voortgang

We hebben onszelf doelen gesteld en hebben daar ook streefcijfers (zogenaamde ‘key performance indicators’) aan gehangen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal deelnemende scholen of tevredenheidscijfers over kennisproducten. Regelmatig checken we de voortgang op deze cijfers die wij bijhouden in een dashboard.

Gebruik maken bovenstaande inzichten om aanpak bij te stellen

Ten slotte – en misschien wel het belangrijkste – we gebruiken de inzichten uit deze verschillende activiteiten om onze aanpak bij te stellen. Evalueren en monitoren zijn een middel en geen doel. Het doel is namelijk om zo goed mogelijk Ontwikkelkracht uit te voeren, zodat we samen zo effectief mogelijk werken aan het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland.