Over ontwikkelkracht

Ontwikkelkracht is ontstaan in de onderwijspraktijk en is een duurzame investering in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Het programma heeft een looptijd van tien jaar, maar met onze aanpak realiseren wij een blijvende impact.

Pexels Yan Krukau 8617841

Ontwikkelkracht is ontstaan in de onderwijspraktijk en is een duurzame investering in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs in Nederland en het Caribisch Nederland. We willen scholen laten deelnemen met verschillende achtergronden en kenmerken op het gebied van onder andere geografie, grootte, denominatie, achterstandsscore en onderwijsconcept. Het programma heeft een looptijd van tien jaar en met onze aanpak realiseren wij een blijvende impact. Wij zijn er voor schoolteams die hun onderwijs blijvend willen verbeteren met een aanpak die écht werkt. Wij doen dit door een lerende cultuur op school te bevorderen, door kennis uit onderzoek toegankelijk te maken, door nieuwe kennis voor complexe onderwijsvraagstukken te ontwikkelen en door scholen de kans te geven van elkaar te leren. Ons programma brengt de kracht van praktijkervaring en inzichten uit onderzoek samen. Zo kunnen schoolteams het evidence-informed werken op hun school versterken en met een lerende aanpak het onderwijs blijvend verbeteren. Met als resultaat dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen en het schoolteam nog meer werkplezier heeft!

Pexels Yan Krukau 8612991

Waarom is Ontwikkelkracht nodig?

Omdat onze leerlingen het beste onderwijs verdienen!

Schoolteams werken elke dag aan het beste onderwijs voor hun leerlingen. Vanuit betrokkenheid, vanuit ambitie, vanuit passie voor het vak. Maar de werkdruk in het onderwijs is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd beschikbaar of toegankelijk. Goede ideeën en ambities komen daardoor onvoldoende tot hun recht. Hoewel het onderwijs op veel onderdelen goed scoort, staan we voor uitdagingen. Internationaal onderzoek wijst uit dat leerprestaties dalen. Daarnaast is er een toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs en neemt de interesse in het leraarschap af. Hoog tijd om met Ontwikkelkracht een blijvende verandering in het funderend onderwijs mogelijk te maken!

Wat is onze ambitie?

'Wij willen het beste onderwijs voor iedere leerling in Nederland'

Met Ontwikkelkracht willen we een beweging op gang brengen waarin scholen hun onderwijs verbeteren aan de hand van kennis uit onderzoek en praktijk. Doorlopend en vanuit een onderzoeks- en verbetercultuur. Wij willen zoveel mogelijk scholen bereiken met de activiteiten van Ontwikkelkracht, zodat alle leerlingen en leraren optimaal kunnen profiteren. Over tien jaar is samenwerken en verbeteren in co-creatie tussen leraren en onderzoekers het nieuwe normaal, weet elk schoolteam de benodigde kennis te vinden en te gebruiken en heeft het evidence-informed werken de weg naar ieder klaslokaal gevonden. De effecten hiervan op de leerprestaties en werkplezier zijn te meten én te merken!

 

Pexels Mikhail Nilov 8923078

Hoe pakken we het aan?

Het programma is tot stand gekomen vanuit een brede samenwerking van partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te verbeteren. De onderwijsprofessional staat samen met de wetenschapper aan het roer om te zorgen voor meer evidence-informed werken in het onderwijs. Door de aanpak van Ontwikkelkracht krijgen inzichten vanuit de wetenschap een plek in het klaslokaal en inzichten en vraagstukken vanuit het klaslokaal een plek in het onderzoek.

Met middelen uit het Nationaal Groeifonds investeren wij de komende tien jaar in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het primair, voortgezet en gepersonaliseerd onderwijs onderwijs. Met dit geld kunnen schoolteams hun werk nog beter doen! De uitvoering pakken we samen met een aantal ervaren partijen op onder de paraplu van Ontwikkelkracht en daarnaast ontplooien we nieuwe initiatieven. Centraal staan de kernwaarden co-creatie, lerende aanpak en evidence-informed werken. Het uitgangspunt is dat Ontwikkelkracht altijd vanuit de onderwijspraktijk start en daarmee van, voor en met scholen is. En we gaan niet sneller dan het onderwijs wil en kan.

Waar richten wij ons op?

Ontwikkelkracht bestaat uit vier pijlers. Deze initiatieven dragen bij aan elkaars succes. Zo maken scholen die bouwen aan een onderzoeks- en verbetercultuur gebruik van evidence-informed kennis en krijgen nieuw ontwikkelde effectieve aanpakken die voortkomen uit de co-creatielabs een plek in de kennisdeling. Zo worden de activiteiten maximaal effectief en vergroten we het bereik.

Ontwikkelkracht
bestaat uit vier pijlers

Onderzoeks- en verbetercultuur

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van hun onderzoeks- en verbetercultuur.

Kennisdeling

Voor schoolteams die zelfstandig aan de slag willen met kennis uit onderzoek.

Co-creatielabs

Voor schoolteams die samen met onderzoekers nieuwe kansrijke aanpakken willen ontwikkelen.

Expertscholen Ontwikkelkracht

Voor schoolteams die willen leren van of hun werkwijze willen overdragen op andere scholen.

De wisselwerking tussen onderwijspraktijk én onderzoek staat binnen Ontwikkelkracht centraal. Als symbool voor de verbinding hebben we gekozen voor het kennislemniscaat (∞). In deze beweging leiden vragen uit de onderwijspraktijk tot nieuwe kennis, en de evidence-informed interventies die hieruit voortkomen dragen bij aan de structurele verbetering van het onderwijs. Waar nu veel initiatieven versnipperd zijn, werken we met Ontwikkelkracht aan een integrale kennisinfrastructuur waar uiteindelijk alle leraren en leerlingen van zullen profiteren.

Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Ben altijd als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen, meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Lees meer

'Meer dan de som van verschillende onderdelen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Jeanne van Loon.

Lees verder

‘Dat geld moet naar het klaslokaal’

Leraar Jasper Rijpma wilde dat het Nationaal Groeifonds geld naar het klaslokaal zou gaan.

Lees verder