AVS regiobijeenkomst voor schoolleiders

Op 10 april 2024 organiseert AVS een regiobijeenkomst voor schoolleiders. Met inbreng vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en Ontwikkelkracht wil het AVS in gesprek met schoolleiders over de verbinding tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk.

 

Doel

Tijdens deze bijeenkomst wil AVS met schooldirecteuren en middenmanagers bespreken hoe we onderwijsonderzoek kunnen verbinden met de dagelijkse lespraktijk. Kees Theunis en Mireille Dees van het NRO begeleiden deelnemers bij het vinden van onderzoekskennis om effectieve aanpakken te ontwikkelen. Deelnemers kunnen direct aan de slag met een vraagstuk op hun eigen school. Arjen Toet zal namens Ontwikkelkracht informatie verstrekken over de mogelijkheden van het programma. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor discussie over deze thema's tijdens de daaropvolgende lunch.

 

Ontwikkelkracht

Wij ondersteunen schoolleiders en hun teams bij het continu verbeteren van de onderwijskwaliteit, waarbij de eigen vraag van de school het uitgangspunt is. Het programma omvat elementen zoals onderzoeks- en verbetercultuur en kennisdeling, waarbij we samenwerken met partners Groeikracht, De Transformatieve school, EducationLab en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

 

Wanneer

De regiobijeenkomst is op woensdag 10 april van 9.30 tot 13.00 uur bij Basisschool de Kwikstaart in Uithoorn met schoolleider Boudewijn van Stuyvenberg.

 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van het AVS