‘Dat geld moet naar het klaslokaal’

Ontwikkelkracht is geboren uit de hoofden, handen en harten van mensen die dagelijks te vinden zijn in de onderwijspraktijk. Leraar geschiedenis Jasper Rijpma stond aan de wieg. Hij wilde dat het geld van het Nationaal Groeifonds naar het klaslokaal zou gaan. In van12tot18 een uitgebreid interview met hem.

Jasper is er van overtuigd dat dat als je de leraar wilt versterken, dat dit vanuit de beroepsgroep zelf moet komen. Je moet bouwen vanuit de scholen zelf. Hij is groot voorstander van evidence-informed werken in de brede zin. Bewijs hoeft niet alleen gezocht te worden in de wetenschap. Binnen het programma wil hij ook serieuze waardering voor in de praktijk geboren kennis. Het gaat om het voortdurend hand in hand gaan van praktijk en theorie. De krachten werden gebundeld met andere aanvragen van het Nationaal Groeifonds met als gezamenlijke punt op de horizon: het faciliteren van lerarenteams met tijd, kennis en kunde. Met in het achterhoofd dat Ontwikkelkracht iets moet zijn en blijven van het onderwijs.

Lees artikel