Het effect van oudervoorleesprogramma Pageturner

Eén van de meest effectieve manieren om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren is voorlezen. Helaas is voorlezen niet in alle gezinnen vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde Stichting Vinci het vernieuwende en kennisonderbouwde ouderprogramma Pageturner, dat aanstuurt op het ontwikkelen van een gewoonte. Het doel van Pageturner is om voorlezen een vast onderdeel te laten worden van de dagelijkse routine thuis. Hiervoor gebruiken ze de digitale prentenboeken van Bereslim.

Komend schooljaar doet TaalLab (onderdeel van Education Lab Netherlands) onderzoek naar de effecten van Pageturner op het voorleesgedrag van ouders en de taalontwikkeling van hun kleuters.

Daarvoor hebben we medewerking nodig van scholen! Door mee te werken draag je bij aan de kennisontwikkeling binnen TaalLab, maar (mogelijk) ook aan de taalontwikkeling van kleuters die dat goed kunnen gebruiken!

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de taalontwikkeling van kleuters te stimuleren door digitaal voorlezen in de thuissituatie vanzelfsprekend te maken.

Wie kunnen meedoen?

We zijn op zoek naar reguliere basisscholen met, bij voorkeur, meerdere kleuterklassen. Per school zoeken we twaalf tot 25 ouders van kleuters die baat hebben bij extra ondersteuning in hun taalontwikkeling.

Wat betekent meedoen?

 • Ouders wonen zes ouderbijeenkomsten bij, verdeeld over een periode van dertien weken.
 • Tijdens de bijeenkomsten stimuleert TaalLab ouders om dagelijks met hun kleuter digitale prentenboeken van Bereslim te lezen.
 • De school stelt een trainer beschikbaar die de ouderbijeenkomsten verzorgt (dit kan een professional van de school of bijvoorbeeld een leesconsulent zijn.
 • De trainer ontvangt een training van Vinci. Vinci begeleidt de trainer gedurende het traject.

Het onderzoek

 • TaalLab verdeeld de ouders in twee groepen: de eerste groep start in de eerste helft van schooljaar 2024/25, de tweede groep start in tweede helft van het schooljaar met het programma.
 • Om de taalontwikkeling van kleuters te meten, komen de onderzoekers twee keer langs op school om een aantal korte taaltestjes af te nemen. Dit duurt ongeveer twintig minuten per keer.
 • Ouders vullen twee keer een vragenlijst in over hun leesgedrag. Dit duurt ongeveer vijftien minuten per keer.
 • Om langetermijn effecten van het programma te meten, monitort TaalLab het digitale leesgedrag een jaar lang, en wordt de taalontwikkeling van kleuters gevolgd tot en met groep 3.

Wat levert het op?

Het is voor uw school de kans om:

 • te werken met het veelbelovende ouderprogramma Pageturner en zo mogelijk bij te dragen aan de taalontwikkeling van doelgroepkleuters;
 • de ouderbetrokkenheid te vergroten;
 • een medewerker (lesbevoegdheid is niet nodig) te scholen en een inspirerend ouderprogramma uit te laten voeren;
 • een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek om nog beter inzicht in de werkzame elementen van interventies te krijgen;
 • deel uit te maken van TaalLab en samen met andere onderwijsprofessionals en onderzoekers bij te dragen aan evidence-informed verbetering van het taalonderwijs.

Deelnemende scholen ontvangen een subsidie van € 4166 in het kader van het programma Ontwikkelkracht. De kosten voor het ouderprogramma en de tijdsinvestering voor scholen worden hiermee grotendeels gecompenseerd.


TaalLab

TaalLab is een van de co-creatielabs binnen ons programma, onderdeel van het onderzoeksnetwerk Education Lab NL van de Universiteit Maastricht en de Vrije Universiteit Amsterdam.


Interesse?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Neem contact op