'Ik geloof dat onderwijs gebaseerd moet zijn op solide kennis'

We bevragen drie onderwijsprofessionals, Carina Hulspas, Jaimy Smit en Monique Burgering over hun samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Carina is docent muziek, ondersteuningscoördinator en schoolcoach op middelbare school Stanislas in Pijnacker. Jaimy is schoolleider van basisschool Valckesteyn Noord in Poortugaal en Monique werkt als directeur op basisschool Het Kompas in Maarssen. Deze drie onderwijsprofessionals belichten de kracht van onderzoekskennis in het onderwijs in een aantal vragen.

 

Hoe kwam je in aanraking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)?

Jaimy: “Als school zijn wij dit schooljaar begonnen met Groeikracht, een van de programma’s binnen Ontwikkelkracht dat gericht is op het creëren van een verbetercultuur. Groeikracht wees ons op de mogelijkheid om gebruik te maken van de kennisrotonde. Daarnaast hebben we  ook deelgenomen aan het NRO-congres.”

Carina: “Dat was tijdens de eerste netwerkbijeenkomst van Groeikracht in Amersfoort.”

Monique: “Onze kennismaking met het NRO verliep via Groeikracht, vooral door de bijeenkomsten van de coaches en directie. Ikzelf kende het NRO al langer als een waardevolle bron van onderwijskennis.”

 

Wat is jouw drijfveer om je onderwijs te verbeteren met kennis uit onderzoek?

Monique: "Ik geloof sterk dat onderwijs gebaseerd moet zijn op solide kennis, niet alleen op intuïtie of overtuigingen. Met de constante evolutie in het onderwijs moeten we blijven leren en groeien. Kennis is de basis van goed onderwijs en daarom vind ik het belangrijk dat wij als leraren streven naar het integreren van actuele onderzoekskennis in onze praktijk.”

Carina: “Mijn drijfveer om mijn onderwijs te verbeteren met onderzoekskennis komt voort uit de groeiende problematiek rond motivatie en de toenemende uitdagingen op het gebied van sociale veiligheid. Het lijkt alsof deze uitdagingen steeds weerbarstiger worden en daarom voel ik de drang om te blijven streven naar verbetering.”

Jaimy: “Na meer dan tien jaar voor de klas te hebben gestaan, ben ik me bewust van de aanzienlijke werkdruk en hoge verwachtingen die op leraren rusten. Binnen het onderwijs zijn we vaak geneigd om veel extra taken op ons te nemen, vaak omdat we het leuk vinden. Persoonlijk hecht ik er waarde aan om de redenen achter onze handelingen te begrijpen. In tegenstelling tot het bedrijfsleven, waarin ze onderzoekskennis veelvuldig toepassen, blijft het onderwijs hierin nog achter. Wanneer onderzoek aantoont dat een bepaalde methode effectief is, kunnen we dit ook succesvol toepassen in ons onderwijssysteem. We hoeven niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Het is een kwestie van kijken naar wat werkt en vervolgens onderzoeken of dit toepasbaar is op jouw school. Het benutten van kennis kan ons werk aanzienlijk efficiënter maken en stelt ons in staat om ons onderwijs daadwerkelijk te verbeteren.”

 

Op welke manier maak je gebruik van het NRO?

Jaimy: “We hebben onze eerste vraag bij de Kennisrotonde ingediend over ons thematisch werken. Dit leidde tot een waardevol online gesprek met een andere school die hetzelfde onderwerp behandelt. Het delen van kennis en het kunnen brainstormen met anderen voorkomt dat we geïsoleerd raken in ons eigen denken. Bovendien toonde de Kennisrotonde zich proactief door contact met mij op te nemen om te verzekeren dat ze ons voldoende ondersteunen.”

Monique: “Onlangs heeft onze IB’er de eerste vraag ingediend bij de Kennisrotonde! Ik geloof dat we in de loop der tijd zeker zullen groeien in ons gebruik van deze bron van kennis.”

 

Welke kennisbehoefte of hulpvraag speelt er binnen je school?

Monique: "Binnen onze school zien we een variatie in kennisbehoeften, aangezien sommige leerkrachten meer urgentie voelen dan anderen om ons onderwijs steviger te funderen op onderzoek. Met ons Groeikracht-model, waarbij we een centraal thema uitdiepen en bijbehorend onderzoek verkennen, zien we langzaam maar zeker meer bewustwording ontstaan over de waarde van kennis in het versterken van onze onderwijspraktijk. Zelfs kleine veranderingen, zoals elk een eigen voorleesboek in duo-schappen, kunnen al impact hebben.”

Carina: “Momenteel ervaren we geen specifieke kennisbehoefte, omdat we begeleiding en richting krijgen vanuit Groeikracht. Op dit moment lijkt dit voldoende te zijn om onze doelen te bereiken.”

Jaimy: “Dit jaar behandelen we diverse onderwerpen, van thematisch werken tot technisch lezen. Dit vereist een investering van onze leerkrachten om wetenschappelijk onderbouwde informatie te vinden. Het is ook belangrijk dat we actief werken aan het integreren van werkzame principes en deze stevig verankeren in ons onderwijs.”

 

Wat heb jij of wat heeft jouw team nodig om (meer) gebruik te maken van kennis uit onderzoek?

Carina: “Voor ons zou het delen van data van andere scholen met vergelijkbare thema's enorm waardevol zijn. Het stelt ons in staat om inzichten te verkrijgen en te leren van hun ervaringen.”

Jaimy: “Soms is het nu nog wel eens zoeken naar een speld in een hooiberg. Er zijn zoveel bronnen en onderzoeken, maar hoe weet je nu of de informatie betrouwbaar en valide is? Voor mijn team zou een verzamelbank van artikelen, gespecificeerd op onderwerp heel waardevol zijn.”

Monique: "Naast het delen van data en het hebben van toegang tot betrouwbare informatie, hebben we vooral tijd nodig. Tijd om te beseffen dat we kunnen verbeteren en om de kennis die we opdoen te internaliseren.”

 

Wat doet jouw team met de vergaarde informatie?

Jaimy: “Bij de start van elk thema organiseren we een startdag waarbij een datamuur een centraal onderdeel vormt. Elke leerkracht zoekt een wetenschappelijk onderbouwd artikel over het thema en levert een samenvatting aan voor de datamuur. Deze informatie bestuderen de andere collega's, waarbij we kijken naar wat we al op school doen en welke nieuwe inzichten we willen integreren.”

Monique: “Momenteel hebben we nog geen reactie ontvangen. Ik hoop dat we de informatie tijdens onze verbeterteam-bijeenkomsten kunnen bespreken en gebruiken bij het uitwerken van onze doelen met betrekking tot leesmotivatie.”

 

Hoe heb je de middelen van het NRO tot nu toe ervaren?

Monique: “De themapagina's heb ik als positief ervaren. Ik heb er bijvoorbeeld informatie over educatief partnerschap gevonden. Het team heeft nog geen ervaring.”

Jaimy: “Heel prettig en laagdrempelig. Met name de antwoorden vanuit de kennisrotonde zorgen ervoor dat wij stappen kunnen zetten en echt onderwijsinhoudelijk aan de slag gaan.”

 

Zou je andere schoolteams aanbevelen gebruik te maken van het NRO en zo ja, waarom?

Jaimy: “Zeker. Het is een andere benadering dan we gewend zijn in het onderwijs, maar het opent deuren naar nieuwe inzichten. Het stelt je in staat om gericht aan de slag te gaan met de kwaliteit van je onderwijs.”

Monique: "Absoluut. De eerste stap is het voelen van de urgentie en het besef dat er veel meer bekend is over onderwijs dan we eigenlijk weten. Het is tijd om onze handelingen meer te baseren op concrete kennis, in plaats van alleen of voornamelijk op gevoel en overtuigingen die aan heroverweging toe kunnen zijn.”

Carina: “Ja, ik denk het wel. Het lijkt me een goede toegevoegde waarde, vooral als je een duidelijke hulpvraag hebt.”

Ontdek meer over NRO Ontdek meer over GroeiKracht