Kennismaking met het Taallab

Op 24 januari vond de eerste labdag van het TaalLab plaats in Utrecht. Met een opkomst van meer dan tachtig deelnemers was de bijeenkomst binnen de co-creatielabs van Ontwikkelkracht een succes! Deelnemers maakte kennis met een aantal projecten waar je als school komend schooljaar aan kunt deelnemen. In nauwe samenwerking met onderzoekers ga je als school nieuwe kennis creëren voor complexe onderwijsvraagstukken en deze implementeren in pilotvorm op je eigen school. De subsidieregeling hiervoor opent op 1 april.

 

Aanwezigen

Bij de bijeenkomst kwamen leraren, schoolleiders, beleidsmedewerkers en andere stakeholders uit het funderend onderwijs bij elkaar om samen te brainstormen over het verbeteren van het taalonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs. TaalLab richt zich op het duurzaam verbeteren van de taalachterstanden in het onderwijs middels het 5D-model. Dit model stimuleert scholen voldoende tijd te nemen voor de probleemanalyse, voordat overgegaan wordt tot interventies of snelle oplossingen.

 

Waarom TaalLab

De schrijf- en leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen is de afgelopen jaren gedaald.

Tijdig ingrijpen is essentieel. Zonder vroege interventie om taalachterstanden aan te pakken, dreigen kinderen die achterblijven nóg verder achterop te raken, omdat ze het onderwijs niet kunnen bijbenen. TaalLab zet zich hiervoor in door zowel bestaande methodes als nieuwe kennis toe te passen, om zo een duurzaam en langdurig resultaat te behalen. Dit doen zij door verschillende projecten aan te bieden waar jij als school aan kunt deelnemen:

  1. Thematisch leesonderwijs
  2. Voorlezen stimuleren met pageturner
  3. Serious game 5D-model
  4. Taalonderwijs bij leerlingen in het voortgezet onderwijs

 

Deelnemen

Ben jij een onderwijsprofessional en wil je meewerken aan het voorkomen en tegengaan van taalachterstanden in het onderwijs? Doe dan mee met TaalLab! Vraag een verkennend gesprek aan met het programmabureau Ontwikkelkracht voor meer informatie over het programma. Vanaf 1 april opent de subsidieregeling.