'Welke opstart van de dag zorgt ervoor dat kleuters rustig zelfstandig gaan werken voordat ze als groep beginnen?'

Goed klassenmanagement in het basisonderwijs is cruciaal voor een veilige en rustige leeromgeving. Belangrijke aspecten hiervan zijn regels en routines, en een duidelijke inrichting van het klaslokaal, wat leerlingen helpt kalm en zelfstandig aan het werk te gaan. Dit principe geldt waarschijnlijk ook voor de start van de dag. Echter, er is geen onderzoek beschikbaar naar effectieve manieren om kleuters rustig en zelfstandig de schooldag te laten beginnen.


Regels en routines

Belangrijke onderdelen van klassenmanagement zijn regels en routines. Leerlingen houden zich hier het beste aan als leerkrachten deze consequent en consistent hanteren. Het helpt als leerlingen de regels en de routines onderschrijven.

Na een vakantie of aan het begin van het schooljaar is een geschikt moment om leerlingen regels en routines aan te leren. Helpend hierbij is het voordoen. Ook is het belangrijk om het te blijven herhalen en te oefenen. Daarnaast heeft het een positieve werking op leerlingen om complimenten te geven wanneer ze iets goed uitvoeren of zich aan een regel houden.


Klasinrichting

Een ander onderdeel van klassenmanagement is de klasinrichting. Wanneer het klaslokaal een duidelijke structuur heeft, weten leerlingen wat een leraar op welke plek van hen verwacht. Denk hierbij aan een functionele werk- of speelhoeken om samen te werken en plekken waar leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.

Ontwikkelkrachtscholen kunnen hun vragen indienen bij de kennisrotonde van het NRO en krijgen daarbij voorrang op antwoord.

Lees het volledige rapport