Leden programmaraad benoemd

De minister heeft de leden van de programmaraad Ontwikkelkracht benoemd. Deze deskundige en enthousiaste professionals uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk gaan adviseren over de koers en uitvoering van Ontwikkelkracht. 

  • Anika Remerij, schoolleider vso
  • Dr. Anne Fleur Kortekaas, lerarenopleider
  • Dr. Annemarie Neeleman, lector
  • Arend Smit, schoolbestuurder
  • Brenda van de Vendel, schoolleider po
  • Prof. Dr. Hanke Korpershoek, hoogleraar
  • Jeroen Bos, schoolleider vo
  • Jojanneke van der Star, leraar po
  • Martijn Leensen, leraar vo

De leden gaan hun visie delen over hoe je met kennis uit onderzoek en praktijk duurzame verbeteringen in het onderwijs kunt realiseren en hoe je daarbij samenwerkt aan een cultuur van onderzoek en verbetering op school. We kijken uit naar hun waardevolle bijdragen aan Ontwikkelkracht.

Besluit Staatscourant