Maak kennis met de programmaraad

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? We vragen het Anne Fleur Kortekaas, Anika Remerij, Annemarie Meeleman, Arend Smit, Brenda van de Vendel, Hanke Korpershoek, Jeroen Bos, Jojanneke van der Star en Martijn Leensen.

Website Profielfotos Programmaraad 8
Website Profielfotos Programmaraad 5
Website Profielfotos Programmaraad 3
Website Profielfotos Programmaraad 7
Website Profielfotos Programmaraad 6
Website Profielfotos Programmaraad 4
Website Profielfotos Programmaraad 2
Website Profielfotos Programmaraad 9
Website Profielfotos Programmaraad 1 (1)

Wie ben je en wat doe je?

Martijn: "Mijn naam is Martijn Leensen. Ik ben docent natuurkunde met een brede blik buiten mijn vakgebied. Ik ben geïnteresseerd in de wetenschap achter leren en onderwijs. Ik probeer die kennis ook in mijn lessen terug te laten komen en te delen met mijn collega's in het land. Gedurende twee decennia ben ik op brede scholengemeenschappen werkzaam geweest. Sinds twee jaar werk ik op een categoraal gymnasium (het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch). Naast mijn docentschap ben ik ook betrokken bij het ontwikkelen van landelijke toetsen."

Hanke: "Ik ben Hanke Korpershoek, opgeleid als basisschoolleerkracht en onderwijskundige. Op dit moment werk ik als Adjunct Hoogleraar Onderwijswetenschappen, in het bijzonder Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering, bij het GION Onderwijs/Onderzoek, aan de Rijksuniversiteit Groningen."

Brenda: "Mijn naam is Brenda van de Vendel. Al ruim 25 jaar werk ik met hart en ziel aan het beste onderwijs voor elke leerling. Ik heb veel ervaring als leerkracht, intern begeleider en schoolleider. Ook ondersteun ik bestuurlijk binnen onze scholenstichting (Stichting CPOV). Mijn kracht ligt in het stimuleren van persoonlijk leiderschap bij mensen en het bundelen van de bezieling, de energie en de creativiteit die daaruit voortkomt om daar vervolgens kwalitatief goed onderwijs mee vorm te geven. Het thema 'kansengelijkheid' ligt mij nauw aan het hart en loopt altijd als een rode draad door mijn werk heen."

Jojanneke: "Ik ben Jojanneke van der Star en ik ben op dit moment leerkracht van groep 4 op Obs De Vlierboom in Den Haag."

Jeroen: "Mijn naam is Jeroen Bos. Ik ben elf jaar werkzaam geweest als rector van het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College. Op deze school was ik actief bezig met de ontwikkeling en implementatie van een omvangrijke onderwijskundige aanpak gericht op het vergroten van kansengelijkheid in het onderwijs. Structureel, integraal en duurzaam waren hierbij voor mij belangrijke kernwoorden. Mijn school was voorloper in de regeling ‘School & Omgeving’, gericht op het vormgeven en uitvoeren van een verlengde schooldag. Ook heb ik mij ingezet voor het opzetten van een academische werkplaats bestaande uit docenten van de school en vertegenwoordigers uit de wetenschap, gericht op het verbeteren van de eigen onderwijspraktijk. Sinds 2021 ben ik penvoerder van het landelijke professionaliseringstraject ‘de Transformatieve School Methode’.

Per 1 maart 2023 ben ik binnen hetzelfde schoolbestuur, de stichting VO Haaglanden, aangesteld als Algemeen Directeur van het Maris College. Een scholengroep in Den Haag met zes onderwijslocaties en een kleine drieduizend leerlingen, van vmbo tot en met havo/vwo. Vier van mijn schoollocaties zijn gestart met het professionaliseringstraject van de Transformatieve School. Eén van mijn locaties is dit schooljaar gestart als voorloper starten met de ‘Transformatieve School Methode’ via ‘Ontwikkelkracht’. Daarnaast ben ik in de afgelopen jaren nauw betrokken bij een aantal (bovenschoolse) ontwikkelingen die spelen rond het opleiden in de school, grootstedelijke uitdagingen, het terugdringen van (onderwijs)achterstanden, Passend Onderwijs."

Arend: "Mijn naam is Arend Smit en op dit moment ben ik bestuurder bij de Stichting Keizer Karel voor voortgezet onderwijs. Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in deze mooie sector als docent, schoolleider en bestuurder. Het nadenken over het ontwikkelen van het onderwijs en de maatschappelijke opdracht van het onderwijs vind ik nog altijd boeiend. In mijn werk probeer ik samen met anderen binnen en buiten de scholen te werken aan de vele uitdagingen waar het onderwijs voor staat."

Annemarie: "Ik ben Annemarie Neeleman, lector Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties aan Hogeschool Rotterdam en beleidsadviseur bij CVO Rotterdam e.o."

Anika: "Mijn naam is Anika Remerij en ik ben directeur op VSO-school de Leo Kannerschool in Oegstgeest. Het motto van mijn school (voor leerlingen van 12 t/m 18 met autisme) is: 'Grow outside the box'. Mijn collega's en ik proberen dit motto te doorleven. We motiveren leerlingen, ouders en elkaar om te groeien. Ook buiten onze schoolmuren, hoe spannend dit soms ook kan zijn. In mijn dagelijkse werk zijn mijn collega's en ik sterk gericht op samenwerkingen, bijvoorbeeld met andere VO-scholen. Dit om mijn leerlingen de kans te geven een diploma te behalen in het reguliere onderwijs. Ook werk ik samen met de Universiteit van Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam om onder andere activiteiten in ons speciale onderwijs wetenschappelijk te onderbouwen en tevens PhD of masterstudenten de kans te geven onderzoek te doen met de unieke data die voorhanden is in mijn school."

Anne Fleur: "Ik ben Anne Fleur, universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur van de Educatieve Master voor Primair Onderwijs (EMPO, een joint degree programme van de VU, UvA en Universiteit Leiden). Daarnaast ben ik voorzitter van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen voor primair onderwijs, waarin de universitaire lerarenopleidingen zijn verenigd, en toezichthouder in het primair onderwijs."


De programmaraad

De minister heeft de leden van de programmaraad Ontwikkelkracht benoemd. Deze deskundige en enthousiaste professionals uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk adviseren ons over de koers en uitvoering van het programma. De leden delen hun visie over hoe je met kennis uit onderzoek en praktijk duurzame verbeteringen in het onderwijs kunt realiseren en hoe je daarbij samenwerkt aan een cultuur van onderzoek en verbetering op school. We kijken uit naar hun waardevolle bijdragen aan Ontwikkelkracht.