'Meer dan de som van verschillende onderdelen'

Jeanne Van Loon startte in november 2022 bij het Ministry of Education, Culture and Science als kwartiermaker voor het Programmabureau Ontwikkelkracht en is sinds april 2023 aangesteld als Programmanager Ontwikkelkracht.

Hiervoor werkte ze als MT-lid bij de directie Kennis van het ministerie van OCW en deed ze ervaring op als projectleider en programmamanager aangaande evidence-informed beleidsvorming op het terrein van Volksgezondheid en Zorg. Met Jeanne van Loon verkent Jan van de Ven van researchED Nederland in de podcast de bredere ambitie en de specifieke rol van het Programmabureau Ontwikkelkracht van OCW.

Liever luisteren? Dat kan natuurlijk ook via deze link.

Ook mee doen met Ontwikkelkracht?