Waarom geloof je in Ontwikkelkracht?

Waarom geloof jij in Ontwikkelkracht? We vragen het Anne Fleur Kortekaas, Anika Remerij, Annemarie Meeleman, Arend Smit, Brenda van de Vendel, Hanke Korpershoek, Jeroen Bos, Jojanneke van der Star en Martijn Leensen.

Website Profielfotos Programmaraad 8
Website Profielfotos Programmaraad 5
Website Profielfotos Programmaraad 3
Website Profielfotos Programmaraad 7
Website Profielfotos Programmaraad 6
Website Profielfotos Programmaraad 4
Website Profielfotos Programmaraad 2
Website Profielfotos Programmaraad 9
Website Profielfotos Programmaraad 1 (1)

Waarom geloof jij in Ontwikkelkracht?

Martijn: "Het is de bottom-up mentaliteit van Ontwikkelkracht die mij erg aanspreekt. Ik geloof er sterk in dat we in ons land heel veel potentieel voor de klassen hebben staan. En dat we, door meer met elkaar en met experts buiten onze eigen schoolmuren samen te werken, dat potentieel ook beter kunnen benutten, waardoor we uiteindelijk de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen."

Hanke: "Vanuit onderzoek, maar ook zeker vanuit de praktijk, is er in mijn ogen voldoende bekend dat evidence-informed werken in het onderwijs een goede manier kan zijn om onderwijskwaliteit te verbeteren. De krachten vanuit onderzoek en vanuit praktijk bundelen is daarin voorwaardelijk. Ontwikkelkracht kan daar een belangrijke rol in vervullen."

Brenda: "Ontwikkelkracht staat voor co-creatie. Zij brengen de onderwijsonderzoeker en het vakmanschap van de leerkracht voor de klas samen. Niet: de onderzoeker komt wel even vertellen hoe het moet, maar: samen onderzoeksmatig op zoek naar de beste aanpakken! Dit raakt de bezieling van elke onderwijsprofessional om goed onderwijs vorm te willen geven en niet slechts uit te voeren wat een expert of een methode vertelt. Het verrijkt het werk van de onderwijsonderzoeker doordat zij dichter bij de dagelijkse praktijk komt te staan."

Jojanneke: "Wat Ontwikkelkracht uniek maakt is dat het in de praktijk staat. Scholen die op zoek zijn naar manieren om hun onderwijs te verbeteren gaan met behulp van Ontwikkelkracht aan de slag. Ik denk dat de kernwoorden 'samen' en 'praktijk' Ontwikkelkracht uniek maken en dat die combinatie ook zorgt voor een mooi proces."

Jeroen: "Los van mijn actieve betrokkenheid bij De Transformatieve School en mijn eerste ervaringen met Ontwikkelkracht, geloof ik sterk in een aanpak waarbij teamprofessionalisering, het stimuleren van de verbetercultuur, onderwijsontwikkeling en wetenschap bij elkaar komen. Schoolteams die van en met elkaar leren in de eigen onderwijspraktijk, die effectief en professioneel samenwerken, leveren betere kwaliteit en maken het verschil voor de leerlingen."

Arend: "Vijftien jaar geleden heb ik als schoolleider deelgenomen aan het programma: "Durven, Delen, Doen", waarbij scholen samen met onderzoekers, VO-raad, OCW en andere partners de krachten hebben gebundeld. Op de school waar ik toen werkte zetten we de expeditie Corlaer op. Die samenwerking, met onder andere het onderzoekbureau Oberon en andere bedrijven en partners, is van grote betekenis geweest voor de onderwijsontwikkeling op school. Dit heeft contextrijk onderwijs mogelijk gemaakt en de motivatie en resultaten van leerlingen vergroot. De expeditie bestaat ook nu nog. Het samen leren en delen van kennis en ervaring maakt Ontwikkelkracht uniek!"

Annemarie: "Omdat Ontwikkelkracht start vanuit de kennisbehoefte van de onderwijspraktijk, met co-creatie tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers als uitgangspunt. Ontwikkelkracht verbindt de kracht van vakmanschap aan inzichten uit onderzoek. De voorziene looptijd van tien jaar geeft bovendien een grotere kans op een duurzaam effect dan veel investeringsprogramma’s met een korte looptijd."

Anika: "De opzet van Ontwikkelkracht spreekt mij ontzettend aan. Door onderzoek en de schoolpraktijk samen te brengen zullen innovaties in het onderwijs veel meer gebeuren op basis van evidence-informed werken en in samenwerking met diverse disciplines. Dat is een mooie manier van werken en leren. Ik denk dat dit een positieve werkwijze is en collega's in het onderwijs zal uitdagen en motiveren om te blijven ontwikkelen en het team te enthousiasmeren voor de ontwikkeling in hun onderwijs."

Anne Fleur: "Het gezamenlijk (tussen scholen en in samenwerking met kennisinstituten) ontwikkelen van nieuwe kennis voor complexe onderwijsvraagstukken zie ik als een belangrijke pijler binnen Ontwikkelkracht. Deels staan scholen voor dezelfde uitdagingen. Het bundelen van de krachten en het structureel samenwerken met kennisinstellingen zorgen ervoor dat daar de nodige stappen kunnen worden genomen. De oplossing is niet kant-en-klaar, maar wordt gezamenlijk ontwikkeld, gemonitord en geëvalueerd. Het 5D-model dat in Ontwikkelkracht centraal staat, zorgt voor heldere afbakening van het probleem en grondige evaluatie voordat oplossingen breed worden geïmplementeerd. Dat vind ik een goede werkwijze."

 

De programmaraad

De minister heeft de leden van de programmaraad Ontwikkelkracht benoemd. Deze deskundige en enthousiaste professionals uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk adviseren ons over de koers en uitvoering van het programma. De leden delen hun visie over hoe je met kennis uit onderzoek en praktijk duurzame verbeteringen in het onderwijs kunt realiseren en hoe je daarbij samenwerkt aan een cultuur van onderzoek en verbetering op school. We kijken uit naar hun waardevolle bijdragen aan Ontwikkelkracht.