Waarom neem je deel aan de programmaraad?

Wat is de reden dat je deelneemt aan de programmaraad? We vragen het Anne Fleur Kortekaas, Anika Remerij, Annemarie Meeleman, Arend Smit, Brenda van de Vendel, Hanke Korpershoek, Jeroen Bos, Jojanneke van der Star en Martijn Leensen.

Website Profielfotos Programmaraad 8
Website Profielfotos Programmaraad 5
Website Profielfotos Programmaraad 3
Website Profielfotos Programmaraad 7
Website Profielfotos Programmaraad 6
Website Profielfotos Programmaraad 4
Website Profielfotos Programmaraad 2
Website Profielfotos Programmaraad 9
Website Profielfotos Programmaraad 1 (1)

Waarom neem je deel aan de programmaraad?

Hanke: "Ik neem deel aan de programmaraad om gezamenlijk, vanuit verschillende perspectieven, mee te denken over het programma. We delen kennis en ervaringen binnen de raad om zo bruikbare adviezen en inzichten te genereren, en op deze manier een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen van Ontwikkelkracht."

Brenda: "Ik draag heel graag een steentje bij aan de ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Vanuit de programmaraad kan ik dat naast mijn huidige werk doen."

Jojanneke: "De reden dat ik gesolliciteerd heb, is omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan dit initiatief. Intussen heb ik al best wat ervaring opgebouwd in het onderwijs en vind ik het erg leuk en interessant om mee te denken over het verbeteren van onderwijs en ook over de uitdagingen waar we als onderwijssector voor staan."

Jeroen: "De lange looptijd en de doelstelling om het onderwijs duurzaam te willen verbeteren spreken mij aan. Ik hoop dat ik, vanuit mijn eigen ervaringen als schoolleider, via de programmaraad een zinvolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het programma en daarmee de verbetercultuur in het onderwijs . En natuurlijk hoop ik in de raad, in interactie met de andere leden, zelf iets op te steken over de manier waarop ik de verbetercultuur in mijn eigen school weer kan verstevigen."

Arend: "Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik samen met andere deelnemers bijdragen aan versterking van de impact van het onderwijs door vragen te stellen, positief kritisch mee te denken, richting te geven en keuzes en/of adviezen te geven met betrekking tot de vele mooie initiatieven die er worden ontwikkeld en die het versterken van ons onderwijs tot doel hebben."

Annemarie: "De missie van Ontwikkelkracht ligt zeer in lijn met mijn eigen professionele missie. Ik zet mij er dan ook met plezier voor in om vanuit een adviserende en verbindende rol bij te dragen aan de impact van het programma."

Anika: "Voor mij is het belangrijk dat ik mijn steentje bijdraag waar ik kan. De programmaraad is voor mij een kans om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs. Het is belangrijk dat we als programmaraad duurzame verbeteringen kunnen ondersteunen. Deelname aan de programmaraad is daarnaast ook voor mij persoonlijk een mooie kans om weer te groeien buiten de schoolmuren en mogelijk ook mijn kennis te delen met anderen die zich inzetten voor het onderwijs en de wetenschap."

Anne Fleur: "Ik vertegenwoordig de lerarenopleidingen en hun kennisinstellingen in de programmaraad. Ik zie daar kansen voor het structureel betrekken van experts van de lerarenopleidingen in (delen van) het programma van Ontwikkelkracht, om zo toe te werken naar meer doorlopende leerlijnen voor leraren en een goede aansluiting tussen schoolpraktijk en wetenschappelijk onderzoek. Dit sluit ook aan bij het proces van vraag-articulatie dat in NAPL centraal staat: vaak is een deel van de oplossing van een vraagstuk in een school een professionaliseringstraject. Een gedeelde set aan ontwikkelpaden voor leraren en bijbehorende doorgroeimogelijkheden binnen schoolteams, stimuleren dat daarin meer gezamenlijk wordt opgetrokken en maken het leraarschap aantrekkelijker."

 

De programmaraad

De minister heeft de leden van de programmaraad Ontwikkelkracht benoemd. Deze deskundige en enthousiaste professionals uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk adviseren ons over de koers en uitvoering van het programma. De leden delen hun visie over hoe je met kennis uit onderzoek en praktijk duurzame verbeteringen in het onderwijs kunt realiseren en hoe je daarbij samenwerkt aan een cultuur van onderzoek en verbetering op school. We kijken uit naar hun waardevolle bijdragen aan Ontwikkelkracht.