Wat hoopt de programmaraad te bereiken?

Wat hoop je te bereiken binnen Ontwikkelkracht? We vragen het Anne Fleur Kortekaas, Anika Remerij, Annemarie Meeleman, Arend Smit, Brenda van de Vendel, Hanke Korpershoek, Jeroen Bos, Jojanneke van der Star en Martijn Leensen.

Website Profielfotos Programmaraad 8
Website Profielfotos Programmaraad 5
Website Profielfotos Programmaraad 3
Website Profielfotos Programmaraad 7
Website Profielfotos Programmaraad 6
Website Profielfotos Programmaraad 4
Website Profielfotos Programmaraad 2
Website Profielfotos Programmaraad 9
Website Profielfotos Programmaraad 1 (1)

Wat hoop je te bereiken binnen Ontwikkelkracht?

Martijn: "Ik vind het een eer om, samen met mijn collega van het PO, binnen de programmaraad al deze professionals voor de klas te mogen vertegenwoordigen. Goed onderwijs moet voor ieder kind in Nederland bereikbaar zijn en blijven. Aanleg zou het enige criterium mogen zijn waarop ons onderwijs differentieert. Ik denk daarnaast dat er voor elk kind in Nederland een unieke optimale leerroute bestaat. Via de programmaraad wil ik me inzetten om zo veel mogelijk leerlingen de mogelijkheid te geven om die leerroute te vinden en zichzelf te ontwikkelen."

Hanke: "Er is veel te zeggen over de samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers, hoe we deze samenwerking kunnen versterken, waar knelpunten zitten, etc. Om de vier onderdelen binnen Ontwikkelkracht zo goed mogelijk te kunnen vormgeven, is het belangrijk om regelmatig met elkaar stil te staan bij de dilemma's en uitdagingen waar we tegenaan lopen. We moeten ook niet het wiel opnieuw uitvinden. Er is al veel goed en bruikbaar praktijkgericht onderzoek over hoe we bijvoorbeeld de onderzoekende houding van leraren kunnen versterken. Ik hoop hier vanuit de programmaraad een adviserende rol in te kunnen vervullen en kritisch te zijn als ik denk dat we bepaalde aandachtspunten in de samenwerking of inzichten uit onderzoek over het hoofd zien."

Brenda: "Vanuit het perspectief van schoolleider primair onderwijs hoop ik als critical friend van Ontwikkelkracht bij te dragen aan de doelstellingen van het programma. Je kunt dan denken aan vragen als: Hoe krijgen we het belang en de inhoud van dit programma op tafel bij de schoolleiders? Hoe gaan we de dialoog over het belang van Ontwikkelkracht aan met schoolleiders die al een boordevolle dagelijkse agenda hebben? Hoe gaan we de onderzoeks- en verbetercultuur in scholen naar een next level brengen waarbij we het imago van leerkrachten versterken? Hoe maken we duidelijk dat dit programma kansen biedt om de werkdruk te verlagen? Durven schoolleiders keuzes te maken? Als we onderzoeksmatiger gaan werken, wat doen we dan niet meer?"

Jojanneke: "Ik hoop vanuit de programmaraad een adviserende rol te kunnen vervullen en kritisch te zijn wanneer ik merk dat we bepaalde aandachtspunten in de samenwerking of inzichten uit onderzoek over het hoofd zien. Daarnaast hoop ik dat leerkrachten de meerwaarde gaan inzien van onderzoeksresultaten en begrijpen hoe we deze kunnen toepassen in de praktijk. Het is tevens mijn wens dat onderzoekers leerkrachten serieus nemen en hen betrekken bij het onderzoek, zodat het voor beide partijen waardevol is."

Jeroen: "Het vinden van een antwoord op de volgende vraag: hoe kunnen we ons onderwijs zo organiseren dat we al onze leerlingen de beste kansen bieden om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan én in de samenleving?

Terugblikkend op mijn ervaringen in de afgelopen jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat alles pleit voor een integrale en meer samenhangende manier om te werken aan gelijke onderwijskansen en goed onderwijs. Het moet anders, het moet beter en het moet structureel. Onderwijsontwikkeling moet, in mijn opvatting, zo dicht mogelijk bij het primaire proces plaatsvinden. En dat begint met de beste leraren voor de klas die samenwerken en leren in teams. Het werken aan een schoolcultuur die gericht is op verbeteren, is daarbij essentieel. Dat is ook een belangrijk uitgangspunt van Ontwikkelkracht."

Arend: "Op veel scholen werken medewerkers enthousiast aan het ontwikkelen van het onderwijs om de motivatie van leerlingen en de resultaten te verbeteren. Onderzoeksmatig en opbrengstgericht werken is daarbij belangrijk. Met alle mooie projecten die ontwikkelkracht ondersteunt, hoop ik dat we door een goede samenwerking tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers het onderwijs voor onze leerlingen kunnen versterken en hen beter kunnen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst."

Annemarie: "In al mijn werkzaamheden probeer ik om de werelden van onderwijsonderzoek, onderwijsbeleid en onderwijspraktijk met elkaar te verbinden. Zo ook binnen Ontwikkelkracht. Met als uiteindelijk doel het versterken van de lerende cultuur in het onderwijs en daarmee de leeropbrengsten van leerlingen."

Anika: "Ik hoop om samen met andere collega's uit het onderwijs en de onderzoekspraktijk te mogen bijdragen aan de realisatie van duurzame verbeteringen in het onderwijs."

Anne Fleur: "Ik zie kansen voor het maken van structurele verbindingen tussen Ontwikkelkracht en het recent gestarte Groeifondsproject Nationale Aanpak Professionalisering Leraren (NAPL), waarvan ik een van de schrijvers was. Het bevorderen van een lerende cultuur in scholen gaat immers hand in hand met professionalisering van de onderwijsprofessionals in de school."


De programmaraad

De minister heeft de leden van de programmaraad Ontwikkelkracht benoemd. Deze deskundige en enthousiaste professionals uit de onderwijs- en onderzoekspraktijk adviseren ons over de koers en uitvoering van het programma. De leden delen hun visie over hoe je met kennis uit onderzoek en praktijk duurzame verbeteringen in het onderwijs kunt realiseren en hoe je daarbij samenwerkt aan een cultuur van onderzoek en verbetering op school. We kijken uit naar hun waardevolle bijdragen aan Ontwikkelkracht.