'We laten De Transformatieve School zeker niet los'

We hebben het einde van het pilotjaar bereikt en dus bezochten wij Floor de Hoogh (directeur), Janine Annichiarico (leraar en Intern Begeleider in opleiding) en Michelle Stroomer (Intern Begeleider) van kbs De Driezwing in Breda. De Driezwing heeft het afgelopen jaar meegedaan aan De Transformatieve School binnen Ontwikkelkracht.

 

Basisschool De Driezwing

Michelle begon dit jaar als Intern Begeleider op de Driezwing en heeft samen met het team de kwaliteitscyclus opnieuw onder de loep genomen en belangrijke stappen gezet in het traject van De Transformatieve School. Janine werkt al vijftien jaar op de school als leraar groep 5. Het komende jaar neemt zij het stokje van Michelle overnemen als IB’er. Sinds september 2022 leidt Floor de school en samen met het team heeft ze een nieuw missie- en visietraject opgezet.

We hebben een prachtige mix in onze schoolpopulatie.


Toen Floor bij de school kwam, waren de visie en missie niet duidelijk. “Toen ik hier kwam werken zag ik dat het team heel hard werkte, maar dat het vooral op activiteiten gericht was, zonder dat daar een bepaalde waarde of een waarom achter zat. Ze werkten hard in de klas, maar in iedere klas afzonderlijk. Er zat geen lijn in”, vertelt Floor. “Het was onrustig op school. Kinderen kwamen te laat en er was vaak veel gedoe tijdens pauzes”, vult Janine aan. “We hebben een prachtige mix in onze schoolpopulatie, onze schoolspreiding is vrij hoog en dat betekent dat we vanuit verschillende werelden elkaar op het schoolplein ontmoeten. Verschillende sociaal-economische werelden, verschillen in culturen, verschillende normen en waarden… Die werelden begrepen elkaar niet altijd even goed”, vertelt Floor. Het team wist dat hen iets te doen stond.


Kennismakingsfase

Het team heeft hun ‘gouden jaar’ besteed aan het vormen van een nieuwe missie en visie. Dit jaar bestond uit een aantal fases geïnspireerd vanuit de van theorie van de groepsdynamica.  kennismaking, (brain)storming, norming en preforming,”, legt Floor uit. Tijdens de (brain)stormingsfase kwam zij in aanraking met Iliass el Hadioui van De Transformatieve School. Floor zag meteen dat de theorie heel erg aansloot bij de problematiek die ze ondervonden en dus gingen ze de samenwerking aan. De aanvraag van De Driezwing werd meteen ondersteund en mede gefaciliteerd door bestuur INOS, Breda. 

Ze kwamen echt de school én het klaslokaal binnen.


Performingsfase

“De Transformatieve School gaf ons handvatten. Kennis uit onderzoek. Ze kwamen echt de school én het klaslokaal binnen. Ze keken naar ons leerkrachthandelen, hoe wij voor de klas staan, de dingen die wij zeggen, hoe we lesgeven, hoe het staat met de emotionele bluetooth, het spelgevoel”, vertelt Janine.

Het traject begon met een kick-off waarin Iliass een hele mooie lezing gaf. Het mooiste compliment kwam van een leraar aan het einde van het college. “Hé, dit komt perfect overeen met wat wij al hebben bedacht!” De basis lag er al en de verdieping vanuit De Transformatieve School met data, enthousiasme, wetenschap en kennis zorgde voor meer motivatie onder de leraren. “Het past bij ons. Dat was eigenlijk de conclusie. Dat is wat we nodig hebben”, vult Michelle aan.


Ontwikkelgroep

“Omdat wij een klein team zijn, zijn wij allemaal meegenomen. Wij zijn met z’n allen de ontwikkelgroep. We ervaarden de trainers als betrokken en inspirerend. Overal zat een gedachte achter. Ze stelden gerichte vragen en vroegen door”, legt Janine uit.

“Het mooie van zo'n klein team is dat je elke stap hand in hand zet. Je hoeft niet een deel van het team later nog mee te nemen. Je bent met z'n allen verantwoordelijk voor de lijn die je uitzet samen. Dat heeft echt meerwaarde”, voegt Michelle toe.


Winst

Onlangs kwam een schoolteam uit Zaandam op bezoek om de ontwikkelingen op de Driezwing te bekijken. Hoewel het spannend was, bleek uit de feedback dat hun bezoek waardevol was. "We zijn trots op wat we intern hebben bereikt en dat dat zichtbaar was”, vertelt Floor.

De grootste winst tot nu toe is de manier waarop het team nu evidence-informed werkt, een gezamenlijke taal spreekt en zich veilig voelt om zonder oordeel te bespreken wat er nodig is. "De theorie van de drie ladders van De Transformatieve School helpt om zaken te kaderen”, legt Janine uit. “Vooral in de interacties tussen school, thuis en peergroep.”

We gebruiken dezelfde taal.


Dezelfde taal

De cultuur op school is nu gekoppeld aan de visie en missie. “Heel vaak vragen mensen: 'wat heeft het je nou concreet opgeleverd?’ Daar hebben we over nagedacht en wat we dan zien is dat overleg tussen leerkrachten echt op professioneel niveau is. We gebruiken dezelfde taal. De gezamenlijke waarden komen helemaal terug in ons handelen. We geven elkaar rugdekking en gaan het gesprek aan. We hebben beter zicht op ontwikkeling van de leerlingen. We hebben heel het aanbod van burgerschapsvorming geformuleerd. En we hebben de persoonlijke groei in het portfolio zichtbaar voor de kinderen”, vertelt Floor met trots.

“Je voelt het als je hier binnenkomt. Vorig jaar werkte we, onder begeleiding van een externe, aan rekenen. Ze kwam laatst weer bij ons op school. Ze liep rond en zei letterlijk ‘wow, dit is een hele andere wereld. Zoveel meer rust.’ De focus voor de kinderen ligt ook veel meer op het leren. Ze kunnen op die schoolladder omhoog. Ze kunnen klimmen. En dat zag en voelde zij dus”, vult Janine aan. “Dat was echt een fijn compliment. Je voelt inderdaad dat iedereen meer op zijn plekje zit hier”, reageert Floor.


Komend jaar

De school kijkt al vooruit naar de toekomst, geïnspireerd door de family schools in Amsterdam, met plannen om de mini-samenleving uit te breiden van peuter tot puber. Dit betekent samenwerken met de middelbare school en kinderopvang in de buurt, en het bieden van speel- en leermogelijkheden voor jonge kinderen uit de wijk. "Ondanks de uitdagingen van inclusief onderwijs en de verwachtingen van leerkrachten, geloven we dat alleen een sterk team goed onderwijs kan bieden”, zegt Floor.

Het team gaat verder met het samen werken aan gemeenschappelijke doelen, gebruikmakend van gedeelde kennis en ervaring, waardoor het werk haalbaar en zinvol blijft. “Dit heeft een enorme aanzuigende werking op leraren. We kregen twaalf sollicitanten naar aanleiding van een vacature”, vertelt Floor. "Mensen willen deel van uitmaken van wat wij hier doen”, vult Michelle aan. “Wij vertellen met enthousiasme over onze werkwijzen en dat spreekt mensen enorm aan”, concludeert Janine.

 

We zijn zover dat we op eigen houtje verder kunnen.


“We zijn zover dat we op eigen houtje verder kunnen. We zijn dit jaar heel intensief getraind door De Transformatieve School en volgend schooljaar gaan we vanuit de stevige cultuurbasis die we hebben neergezet, verdere stappen maken in de schoolontwikkeling”, vertelt Floor.

Na afronding blijft het gedachtegoed levend. Het team is al bezig met het bepalen van nieuwe doelen voor het komende schooljaar. "We laten De Transformatieve School zeker niet los. Ook al is het traject afgerond. We nemen het gedachtengoed gewoon mee”, sluit Janine af.


Leer meer over De Transformatieve School.

Verken de mogelijkheden