Werken aan onderwijsverbetering

Onderwijskennis, onderdeel van Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), ontwikkelde twee leidraden die in het teken staan van werken aan onderwijsverbetering. 

 

De leidraden helpen scholen in het primair en voortgezet onderwijs zich te ontwikkelen tot lerende organisaties. In zo'n organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken.

Het doel van deze leidraad is om leerkrachten, team- en schoolleiders kennis en tools te bieden om zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Onderwijskennis verbindt kennis uit onderzoek met de kennis en ervaringen van leerkrachten. Daarnaast bieden ze handvatten om duurzame kwaliteitsverbetering in de schoolcultuur te verankeren.

Met de zes aanbevelingen in deze leidraad werk je toe naar een lerende organisatie. Aanbevelingen 1 en 2 richten zich op onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering, terwijl aanbevelingen 3 tot en met 6 focussen op het creëren van een onderzoekscultuur:

  1. Kom tot een onderbouwd en gedragen verbeterplan
  2. Zorg voor een proces van uitvoeren, monitoren, bijstellen en borgen
  3. Stimuleer een onderzoekende houding
  4. Stimuleer samen leren in het team
  5. Benut kennis en expertise
  6. Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt gespreid

Ga naar de leidraden:

Werken aan onderwijsverbetering in het primair onderwijs Werken aan onderwijsverbetering in het voortgezet onderwijs