Pijler

Co-creatielabs

Hoe kunnen we de urgente problemen in het onderwijs sneller en effectiever aanpakken? Door samen op te trekken! Vanuit Ontwikkelkracht organiseren we co-creatielabs waarin op specifieke thema’s onderwijsprofessionals én onderzoekers samen versneld complexe vraagstukken uit de praktijk proberen op te lossen. Het gaat om uitdagingen in het onderwijs waar nog geen kennis of niet genoeg kennis over is. Op weg naar duurzame ontwikkeling, verbetering en innovatie van ons onderwijs. De co-creatielabs organiseren wij samen met het onderzoeknetwerk Education Lab Netherlands. Zij werken aan de verbetering van het onderwijs door ervoor te zorgen dat het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk op wetenschappelijk bewijs zijn gebaseerd.

In een co-creatielab werken leraren en onderzoekers in gelijkwaardigheid aan nieuwe effectieve aanpakken voor het onderwijs. We ontwerpen in de labs kansrijke aanpakken voor scholen, gebaseerd op kennis vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek. Ook onderzoeken we of de interventies tot de gewenste resultaten leiden, eerst op de eigen school en daarna op andere scholen. Inmiddels zijn twee co-creatielabs gestart en in de loop van het programma is er ruimte voor nog vier nieuwe labs.

De eerste twee co-creatielabs zijn van start gegaan in schooljaar 2023-2024. Het eerste is het Taallab, dat zich richt op effectief taalonderwijs. Hoe kunnen we de dalende leesprestaties en leesplezier van leerlingen ombuigen? En het tweede is een Lerarenlab gericht op het aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren. Hoe kunnen we het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort in Nederland aanpakken? Dit zijn twee grote problemen waarvoor nieuwe interventies in Nederland nodig zijn, die we samen met leraren en onderzoekers willen bedenken, piloten en evalueren. Op deze wijze komen we tot duurzame verbetering van het taalonderwijs en de professionalisering van leraren.

Hoe kun je deelnemen?

Je kunt deelnemen als co-creërende school of als deelnemende school:

Deelnemen als co-creërende school in een co-creatielab

Heb je als schoolteam expertise op het onderwerp van de co-creatielabs en ben je bereid deze kennis verder uit te breiden door samen te werken met wetenschappers en deskundige leraren van andere scholen? Dan kun je deelnemen als co-creërende school. Je speelt een actieve rol bij het ontwikkelen van effectieve aanpakken. Je werkt nauw samen met onderzoekers en andere deskundigen om uitdagingen te identificeren en oplossingen te ontwerpen. Het is belangrijk dat jij en een aantal collega’s tijd krijgen om deel te nemen aan het co-creatielab en dat de schoolleider de deelname ondersteunt en verbindt met het schoolbeleid. Je implementeert uiteindelijk de interventie in pilotvorm op je eigen school en neemt actief deel aan de monitoring en evaluatie van de implementatie. De kennis over de ontwikkelde effectieve aanpakken deel je uiteindelijk met andere scholen.

Deelnemen als deelnemende school in een co-creatielab

Je kunt ook meedoen als deelnemende school aan een co-creatielab. Je bent actief betrokken bij het proces van het identificeren van vragen. Daarnaast ben je betrokken bij het bedenken van kansrijke oplossingen voor het onderwerp van het lab. Je neemt deel aan de labdagen waar scholen hun praktijkervaring delen, helpen bij het interpreteren van bevindingen uit het wetenschappelijk onderzoek en samen nadenken over mogelijke oplossingen. Tijdens deze dagen ontmoet je wetenschappers en andere collega’s. Daarnaast draag je bij aan het ontwerp van veelbelovende pilots en bent bereid die in de toekomst op de eigen school uit te proberen. Het is belangrijk dat de schoolleider jouw deelname faciliteert en dat je de opgedane expertise in het lab deelt met de rest van het schoolteam.

Deelnemende scholen

Lees meer

Het effect van programma Pageturner

We zijn op zoek naar deelnemer voor het onderzoek 'Pageturner'.

Lees verder

Op weg naar effectief leesonderwijs in TaalLab

Elize en Tijana over taalonderwijs op basis van wetenschappelijke literatuur.

Lees verder

Kennismaking met projecten TaalLab

Scholen maakte op 24 januari kennis met de projecten van TaalLab.

Lees verder

Interesse om deel te nemen?

Pexels Yan Krukau 8613089

Stap 1

Ontdek de mogelijkheden en bekijk welke aanpak bij de behoeften van jouw school past.

Verken de mogelijkheden
Woman Talking With Her Students During Class

Stap 2

Vraag een verkennend gesprek aan om de specifieke behoeften van je school te bespreken.

Vraag gesprek aan
Teacher Helping Girl Homework

Stap 3

Dien een aanvraag voor subsidie in om vergoeding te krijgen voor de geïnvesteerde uren.

Dien subsidieaanvraag in