Leertraject deelnemende scholen Expertscholen Ontwikkelkracht

Een leven lang lezen

Expertschool OBS Het Klokhuis

OBS Het Klokhuis is een openbare school in Beek en Donk, wat betekent dat iedereen er welkom is en zich welkom voelt. Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen betekenisvol leren. Dit doen we door thematisch te werken waarbij we verschillende vakgebieden (deels) integreren en kinderen veel kennis laten opdoen. Ons leesonderwijs is gestoeld op de uitgangspunten van List, maar om nog meer uit onze leerlingen en leerkrachten te halen, hebben we hier elementen aan toegevoegd. We willen andere scholen helpen om het technisch leesonderwijs te versterken, passend bij de eigen schoolcontext.

Ons aanbod

Het programma is toegankelijk voor alle scholen, en ook geschikt voor alle onderwijsniveaus. Als school committeer je je volledig aan alle dimensies van het programma, namelijk het gedachtegoed, de professionaliseringsactiviteiten, de planning en organisatie ervan, de dataverzameling en het onderzoeksprogramma, en de kennisdeling binnen en buiten de school.

Tijdens dit leertraject leer je welk leraar- en schoolleidersgedrag hierbij helpend is. Hoe richt je een rijke leesomgeving in en welke kaders zijn van belang binnen de school? We gaan dieper in op de kennis over kinderliteratuur en hoe je kinderen literaire competenties kunt bijbrengen. Deze inzichten helpen je bij het adviseren van het juiste boek voor elk kind. Daarnaast draagt het bij aan het vergroten van het teambrede enthousiasme voor rijk leesonderwijs en het maken van de juiste keuzes om de focus hierop te behouden.

Het leertraject richt zich op het bevorderen van leesmotivatie en het creëren van effectieve leestijd.

We gaan in op de volgende onderwerpen:

Motivatie

Hoe krijg je leerlingen gemotiveerd voor lezen?

Lezen

Hoe versterkt leesplezier de leesvaardigheid van leerlingen?

Methoden

Wat maakt de leestijd effectief; welke bewezen methoden en technieken kun je hiervoor inzetten?

Leraargedrag

Wat is passend leraargedrag; welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?

Lerende omgeving

Hoe creëer je als schoolteam een lerende omgeving waarbinnen je samen keuzes maakt die bijdragen aan rijk leesonderwijs bij jullie op school?

Voor wie

Schoolteams (of afgevaardigd deel hiervan), inclusief schoolleider in het primair of gespecialiseerd onderwijs. In overleg mogelijk geschikt voor een vaksectie Nederlands in de brugperiode van het voortgezet onderwijs.

Startsituatie

Jullie vinden het leesonderwijs belangrijk en willen de leesmotivatie vergroten. Het team staat open om de eigen werkwijze te bevragen en te onderzoeken. Dit kan betekenen dat de methode voor technisch lezen op termijn – met uitzondering van groep 3 – wordt losgelaten. Jullie werken als team op professionele wijze samen om veranderingen te kunnen implementeren.

Tijdsinvestering

  • Intakegesprek
  • Drie dagdelen scholing voor het hele team of een afgevaardigd deel hiervan
  • Een workshop voor de intern begeleider/ regiegroep lezen/ leescoördinator en workshop voor de schoolleider
  • Minimaal drie teamleden zorgen dat hun kennis over kinderliteratuur voldoende is om de rest van het team te kunnen adviseren in (nieuwe) boeken. Hoeveel tijd teamleden daarmee kwijt zijn, is afhankelijk van de wijze waarop ze dat willen doen, maar reken zeker op een uur per week.
  • Evaluatiegesprek

Contact

Meer weten? Neem voor meer informatie of vragen contact op met Iris Schellekens, schoolleider van het Klokhuis in Beek en Donk: Iris.schellekens@platoo.nl. Je kunt je ook direct aanmelden voor een oriënterend gesprek. Het Klokhuis neemt dan contact met je op om een gesprek te plannen.

Gesprek aanvragen

Andere leertrajecten

Bekijk ook de andere leertracjecten.

Leertraject