Verken de mogelijkheden

Als schoolteam kun je op verschillende manieren deelnemen aan Ontwikkelkracht. Of je nu aan het begin staat van het werken met een onderzoeks- en verbetercultuur op je school, of juist meer de diepte in wilt en nieuwe kennis wilt creëren voor complexe onderwijsvraagstukken. Misschien overweeg je zelfs om als expertschool aan de slag te gaan, of wil je juist graag leren van een expertschool. We bieden begeleiding en er is subsidie beschikbaar om de geïnvesteerde uren geheel of gedeeltelijk te vergoeden. Bovendien kun je zelfstandig gebruik maken van praktisch toepasbare kennis uit onderzoek, waardoor je wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

Ga snel naar
onze samenwerkende partners

Groeikracht

Voor schoolteams die zelf - bottom-up - aan een verbeterdoel van hun school willen werken.

De Transformatieve School

Voor schoolteams die willen werken aan professionalisering in de klas en cultuurverandering.

Het NRO

Voor schoolteams die gebruik willen maken van kennis uit onderzoek over belangrijke onderwerpen op school via Onderwijskennis en de Kennisrotonde.

Education Lab Netherlands

Voor schoolteams die als co-creërende of deelnemende school samen met onderzoekers nieuwe kansrijke aanpakken willen ontwikkelen.

Expertscholen Ontwikkelkracht

Voor schoolteams die willen leren van of hun werkwijze willen overdragen op andere scholen als ontwikkelschool, aspirant-expertschool of expertschool.

Logos Naast Elkaar (2)

Onderzoeks- en verbetercultuur

Binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur ga je met het schoolteam aan de slag met een verbeterdoel van jouw school. Je leert om je ambitie te vertalen naar concrete doelen en acties.  Hierbij ervaar je hoe je kennis uit onderzoek én praktijk effectief toepast.

De Transformatieve School

Als schoolteam zet je in op een effectieve verbetercultuur gericht op didactische en pedagogische kwaliteit, maar ook op schoolleiderschap. Het programma combineert professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team.

Bekijk de dienst

Groeikracht

Je werkt als schoolteam aan een verbeterdoel van jouw school, bijvoorbeeld het creëren van een professionele cultuur, het verhogen van lees- en luisterbegrip of het werken aan de motivatie van leerlingen. Je krijgt tijd, kennis en kunde, zodat je het onderwijs zelf, bottom-up, kunt verbeteren.

Bekijk de dienst

Kennisdeling

Binnen deze pijler maak je zelfstandig gebruik van praktisch toepasbare kennis uit onderzoek over belangrijke onderwerpen op jouw school. Dit helpt je om onderbouwde keuzes te maken voor een passende aanpak.

Onderwijskennis

Verrijk je kennis met wat we uit onderzoek weten: over wat werkt in de praktijk én wat niet werkt. Zo kun je zelf afwegen welke werkzame elementen bruikbaar zijn voor jouw school. Bijvoorbeeld om de basisvaardigheden te versterken of om duurzaam te werken aan kwaliteitsverbetering. De praktische aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en kansrijke aanpakken helpen je hierbij op weg.

Bekijk de dienst

Kennisrotonde

Stel je onderwijsvraag aan een kennismakelaar, die hiermee aan de slag gaat. Je krijgt een toegankelijk wetenschappelijk onderbouwd antwoord op jouw vraagstuk over wat wel en niet werkt. Ook kun je op de site bladeren door antwoorden op vragen die al door andere onderwijsprofessionals zijn gesteld.

Bekijk de dienst

Co-creatielabs

Binnen de pijler Co-creatielabs maak je zelfstandig gebruik van praktisch toepasbare kennis uit onderzoek over belangrijke onderwerpen op jouw school. Dit helpt je om onderbouwde keuzes te maken voor een passende aanpak.

Deelnemende school

Je levert binnen één van de co-creatielabs een bijdrage aan het identificeren van vragen en het bedenken van kansrijke ontwikkelingen. Of je gaat aan de slag met een aanpak die is ontwikkeld met één van onze co-creërende scholen. Onderzoekers van de co-creatielabs meten of de bedachte aanpak werkt.

Bekijk de dienst

Co-creërende school

Je breidt samen met meerdere teamleden je expertise op een van de onderwerpen van de co-creatielabs uit. In een intensief traject diep je samen met wetenschappers en deskundige leraren van andere scholen een probleem uit en ontwikkel je een kansrijke aanpak.

Bekijk de dienst

Expertscholen Ontwikkelkracht

Binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht leren verschillende scholen van elkaar. Als expertschool draag je jouw aantoonbaar effectieve werkwijze over op andere scholen en als ontwikkelschool leer je van een expertschool.

Ontwikkelschool

Je gaat met het schoolteam aan de slag met een professionaliserings- en begeleidingsprogramma van een expertschool die aansluit bij jouw vraag.

Bekijk de dienst

Aspirant-expertschool

Je gaat aan de slag om jouw aanpak overdraagbaar en bruikbaar te maken voor andere scholen. In een intensief en voor een deel op maat gesneden programma leiden we expertleraren en expertschoolleiders op om ontwikkelscholen te begeleiden om zelf ook deze werkwijze te hanteren.

Bekijk de dienst

Expertschool

Je gaat daadwerkelijk aan de slag om je aanpak over te dragen op andere scholen. Je begeleidt ontwikkelscholen via een leertraject en je verzorgt jaarlijks een aantal kennisdeelsessies voor scholen. Je bent ambassadeur op het gebied van jouw expertise.

Bekijk de dienst

Interesse om deel te nemen?

Pexels Yan Krukau 8613089

Stap 1

Ontdek de mogelijkheden en bekijk welke aanpak bij de behoeften van jouw school past.

Verken de mogelijkheden
Woman Talking With Her Students During Class

Stap 2

Vraag een verkennend gesprek aan om de specifieke behoeften van je school te bespreken.

Vraag gesprek aan
Teacher Helping Girl Homework

Stap 3

Dien een subsidieaanvraag in voor begeleiding en een vergoeding voor de geïnvesteerde uren.

Dien subsidieaanvraag in