Pijler Expertscholen Ontwikkelkracht

Aspirant-expertschool

Op veel scholen in Nederland is een schat aan expertise en ervaring aanwezig van wat werkt en wat niet. Als leraar of schoolleider heb je vaak weinig tijd en ruimte om die kennis te delen met andere scholen of juist kennis op te doen van scholen die vergelijkbare uitdagingen kennen. Binnen Ontwikkelkracht krijg je de ruimte om expertschool te worden. We gaan gezamenlijk aan de slag om jouw expertise overdraagbaar en bruikbaar te maken voor andere scholen. In een intensief en voor een deel op maat gemaakt programma leiden we expertleraren en expertschoolleiders op om andere scholen te begeleiden om zelf ook deze werkwijze te hanteren. Na deze aspirant-fase fungeer je als een echte Expertschool Ontwikkelkracht! Zo help je andere scholen in de buurt om zich verder te ontwikkelen.

Link Ex

Waarom meedoen?

 • Je draagt bij aan onderwijsverbetering van andere scholen.
 • Je verbetert je eigen expertise en borgt deze door samenwerking met verschillende experts.
 • Je leert van andere expertscholen in het netwerk van Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Je verstevigt je positie in de regio.
 • Je biedt interessante ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden voor je onderwijsteam.

Wanneer kun je deelnemen?

Wij zoeken toekomstige expertscholen die:

Evidence-informed werken

Dit betekent dat je als school literatuur bijhoudt en problemen en innovaties met de hulp van de wetenschap aanpakt.

Goede resultaten hebben

Dit betekent dat je dit als school dit kunt laten zien aan de hand van bijvoorbeeld een NCO-rapportage van je school.

Een actieve onderzoeks- en verbetercultuur hebben

Dit betekent dat je als school bijvoorbeeld een programma gericht op een onderzoeks- en verbetercultuur doorlopen hebt.

Een aanpak of werkwijze hebben die...

 • evidence-informed is,
 • beproefd is,
 • overdraagbaar is in een jaar.

Tijd en capaciteit vrij willen maken

Dit betekent dat je als school een kernteam vormt van minstens zes mensen die het leertraject gaan ontwikkelen en daarna ook andere scholen gaan opleiden en begeleiden. Ook de rest van de school of de afdeling dient betrokken te zijn.

Welke rollen vervul je?

Als expertschool heb je drie rollen:

 • Optreden als ambassadeur op het gebied van jouw expertise.
 • Opleiden en begeleiden van andere scholen via een leergang of leertraject om jouw expertise over te dragen.
 • Delen van jouw expertise door bijvoorbeeld inspiratiesessies.

Hoe ziet het proces eruit?

Startgesprek

In dit gesprek kijken we samen of de rol van expertschool bij jouw school past.

Screening en documentanalyse

Na een positieve screening kun je je formeel aanmelden voor het traject om aspirant-school te worden.

Aanvraag subsidie

Je kunt nu subsidie aanvragen. De uren voor zowel deelname aan het opleidingsprogramma als het ontwikkelen en verzorgen van een leertraject voor andere scholen worden volledig vergoed.

Intakegesprek

In dit gesprek doorlopen we samen de aanvraag.

Vorming expertteam

Je vormt een expertteam, bestaande uit leerkrachten die de aanpak dragen als de schoolleider en de intern-begeleider. Dit team krijgt vrijgestelde tijd en begeleiding om de aanpak deelbaar te maken met andere scholen.

Opleidingsprogramma in één jaar

In een intensief programma ga je als aspirant-expertschool jouw expertise overdraagbaar maken. Je borgt je aanpak in de school, ontwikkelt een leertraject en doet als team vaardigheden op om trainingen te kunnen geven. Dit jaar wordt afgesloten met een evaluatie en een go/no-go om expertschool te worden binnen Ontwikkelkracht.

Expertschool

Na het doorlopen van het opleidingsprogramma en een positief advies vanuit Ontwikkelkracht zijn jullie een Expertschool Ontwikkelkracht. Scholen die een verbetervraag hebben die aansluit bij jullie aanbod en expertise kunnen zich intekenen voor jullie professionalisering- en begeleidingsprogramma. Ook verzorgen jullie jaarlijks een aantal kennisdelingsactiviteiten in de vorm van bijvoorbeeld een lezing of een webinar. Daarnaast worden jullie lid van het netwerk van Expertscholen Ontwikkelkracht waarmee we een paar keer per jaar samenkomen. Zo kan je niet alleen andere scholen iets leren, maar zelf ook beter worden.

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als aspirant-expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht. Hieronder vind je een selectie van de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vier personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
 • De gemiddelde inzet van medewerkers bedraagt minimaal tien dagen voor het traject voor schooljaar 2024-2025.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt als school begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 71.126 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht.
 • Een onderbouwing dat de desbetreffende school expertise heeft op een bepaald terrein en dat de aangeboden aanpak of werkwijze kansrijk is en gebaseerd is op relevante en recente inzichten uit de onderwijswetenschap.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject en dat er in de school voldoende draagvlak is.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school een goede onderzoeks- en verbetercultuur heeft.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school in een bepaald leergebied een evidence-informed werkwijze of aanpak hanteert.

Uitsluiting

 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Groeikracht of De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.
 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Een school kan niet deelnemen als de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs het oordeel zeer zwak of onvoldoende heeft ontvangen.
Dien subsidieaanvraag in

Praktijkervaringen

Openbare les Heleen Buhrs was een succes

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

Openbare les Heleen Buhrs van de Alan Turingschool

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

'Scholen leren van andere scholen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Arjan van der Meij.

Lees verder