Pijler Expertscholen Ontwikkelkracht

Expertschool

Op veel scholen in Nederland is een schat aan expertise en ervaring aanwezig van wat werkt en wat niet. Als leraar of schoolleider heb je vaak weinig tijd en ruimte om die kennis te delen met andere scholen of juist kennis op te doen van scholen die vergelijkbare uitdagingen kennen. Binnen Ontwikkelkracht krijg je die ruimte als expertschool. Na een aspirant-fase ben jij klaar om andere scholen te begeleiden om zelf ook deze werkwijze te hanteren. Zo help je andere scholen in de buurt om zich verder te ontwikkelen.

Link Ex

Waarom deelnemen?

 • Je draagt bij aan onderwijsverbetering van andere scholen.
 • Je verbetert je eigen expertise en borgt deze door samenwerking met verschillende experts.
 • Je leert van andere expertscholen in het netwerk van Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Je verstevigt je positie in de regio.
 • Je biedt interessante ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden voor je onderwijsteam.

Wat ga je doen?

Scholen die een verbetervraag hebben die aansluit bij jullie aanbod en expertise kunnen zich intekenen voor jullie professionalisering- en begeleidingsprogramma. Ook verzorgen jullie jaarlijks een aantal kennisdelingsactiviteiten in de vorm van bijvoorbeeld een lezing of een webinar. Daarnaast worden jullie lid van het netwerk van Expertscholen Ontwikkelkracht waarmee we een paar keer per jaar samenkomen. Zo kan je niet alleen andere scholen iets leren, maar zelf ook beter worden.

Wanneer kun je meedoen?

Je kunt meedoen als je het aspirant-traject om expertschool te worden doorlopen hebt. In een intensief en voor een deel op maat gemaakt programma leiden we expertleraren en expertschoolleiders op om andere scholen te begeleiden om zelf ook deze werkwijze te hanteren.

Welke rollen vervul je?

Als expertschool heb je drie rollen:

 • Optreden als ambassadeur op het gebied van jouw expertise.
 • Opleiden en begeleiden van andere scholen via een leergang of leertraject om jouw expertise over te dragen.
 • Delen van jouw expertise door bijvoorbeeld inspiratiesessies.

Hoe kan je deelnemen?

We gaan gezamenlijk aan de slag om jouw expertise overdraagbaar en bruikbaar te maken voor andere scholen. In een intensief en voor een deel op maat gemaakt programma leiden we expertleraren en expertschoolleiders op om andere scholen te begeleiden om zelf ook deze werkwijze te hanteren. 

Bekijk hier hoe het traject eruit ziet.

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht. Hieronder vind je een selectie van de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen. Als de school in schooljaar 2023-2024 deelneemt aan het aspirant-traject expertscholen, dan volstaat een evaluatiegesprek met het programmabureau. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen bij de subsidieaanvraag.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

 • Per school nemen minimaal vier personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
 • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

De school ontvangt een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 35.616 per school in het primair of voortgezet onderwijs, vermeerderd met een aanvullend bedrag per aangeboden leertraject per ontwikkelschool van € 8.480. Een expertschool bedient maximaal zes ontwikkelscholen.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Als de school in schooljaar 2024-2025 deelneemt aan het aspirant-traject expertschool, dan moet hierin ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het evaluatiegesprek met het programmabureau.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van voldoende draagvlak op de school voor het aanbieden van een of meer leertrajecten als expertschool en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en zich committeren aan de inzet hiervoor.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn, welke rol ze hebben, hoeveel tijd voor de verschillende personen wordt vrijgemaakt en hoe de aan te bieden leertrajecten organisatorisch worden vormgegeven.
 • Een beschrijving van het leertraject van de school als expertschool en de vereisten voor deelname van de ontwikkelscholen.
 • Een onderbouwing van het aantal beschikbare plaatsen voor ontwikkelscholen per aangeboden leertraject voor schooljaar 2024-2025 (maximaal zes ontwikkelscholen).

Als de school niet heeft deelgenomen aan het aspirant-traject expertschool, dan moet hierin ten minste opgenomen zijn:

 • Een verslag van het gesprek met het programmabureau Ontwikkelkracht.
 • Een onderbouwing dat de desbetreffende school expertise heeft op een bepaald terrein en dat de aangeboden aanpak of werkwijze kansrijk is en gebaseerd is op relevante en recente inzichten uit de onderwijswetenschap.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject en dat er in de school voldoende draagvlak is.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school een goede onderzoeks- en verbetercultuur heeft.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school in een bepaald leergebied een evidence-informed werkwijze of aanpak hanteert.
 • Een onderbouwing waaruit blijkt dat sprake is van voldoende draagvlak op de school voor het aanbieden van een of meer leertrajecten als expertschool en dat de onderwijsprofessionals, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn en zich committeren aan de inzet hiervoor.
 • Een uiteenzetting die inzicht geeft in welke manier het onderwijspersoneel, de schoolleiding en het schoolbestuur betrokken zijn, welke rol ze hebben, hoeveel tijd voor de verschillende personen wordt vrijgemaakt en hoe de aan te bieden leertrajecten organisatorisch worden vormgegeven.
 • Een beschrijving van het leertraject van de expertschool en de vereisten voor deelname van de ontwikkelscholen.
 • Een onderbouwing van het aantal beschikbare plaatsen voor ontwikkelscholen per aangeboden leertraject voor schooljaar 2024-2025.

Uitsluiting

 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Groeikracht of De Transformatieve School binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur van Ontwikkelkracht.
 • De school kan geen subsidie aanvragen als de school al subsidie ontvangt voor het traject Aspirant-expertschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht.
 • Een school kan niet deelnemen als de kwaliteit van het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs het oordeel zeer zwak of onvoldoende heeft ontvangen.
Dien subsidieaanvraag in

Praktijkervaringen

Openbare les Heleen Buhrs was een succes

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

Openbare les Heleen Buhrs van de Alan Turingschool

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

'Scholen leren van andere scholen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Arjan van der Meij.

Lees verder