Pijler Kennisdeling

Onderwijskennis

Als school werk je er hard om het best mogelijke onderwijs te verzorgen voor jouw leerlingen en een fijne werksfeer te creëren voor jouw schoolteam. Maar hoe weet je of je het juiste doet voor jouw leerlingen en schoolteam? Kennis uit onderzoek helpt je om onderbouwde keuzes te maken. Uit onderzoek is namelijk veel bekend over wat goed werkt in de praktijk en wat niet. Onderwijskennis van het NRO bundelt wat we al uit onderzoek weten over belangrijke onderwijsvraagstukken; hiermee heb je de kennis in handen om te komen tot een aanpak die past bij jouw schoolsituatie.

Link Onderwijs

Wat voor een soort kennis kun je verwachten?

Kennis uit onderzoek kan je op weg helpen als je gerichte vraag hebt, zoals 'Hoe kun je huiswerk effectief inzetten?' Ook bij algemene vraagstukken biedt kennis uit onderzoek aanknopingspunten, denk dan onderwerpen als 'Het loopt niet lekker in de taallessen'. Op Onderwijskennis vind je een overzicht van onderwerpen met informatie wat we uit onderzoek weten: wat werkt én wat werkt niet. Zo kun je zelf afwegen welke werkzame elementen bruikbaar zijn voor jouw school en daar direct mee aan de slag. De praktische aanbevelingen, praktijkvoorbeelden en toolkits helpen je hierbij op weg.

Wat levert het ons als school op?

Inspiratie en tips halen uit wetenschappelijke inzichten, kan een startpunt zijn om vraagstukken aan te pakken op jouw school. Hoe kun je effectiever worden in het tegengaan van onderwijsachterstanden? Wat zijn werkzame elementen van doeltreffend reken-wiskundeonderwijs? Hoe start je met een verbetercultuur op school? Kennis over dit soort herkenbare thema's is vrij toegankelijk op onderwijskennis.nl. Hier vind je artikelen, praktijkvoorbeelden, antwoord op praktijkvragen en leidraden met praktische aanbevelingen voor verschillende schoolsituaties en vraagstukken.

Op welke manier kan ik onderwijskennis effectief toepassen op mijn school?

Om het verschil te maken op jouw school, is het van belang om samen met het schoolteam te werken aan de onderwijskwaliteit en dit te vormen naar jullie schoolsituatie. Je doet het dus vooral samen, zo kan je met je teamgenoten en leidinggevende in gesprek over hoe hier structureel aandacht aan kan worden gegeven. Je kunt bijvoorbeeld (lees)tips met elkaar delen in teamoverleggen, kennis delen op inspiratiedagen en/of brainstormen in leerteams. Er is geen vaste formule of tijdsinvestering om gebruik te kunnen maken van kennis uit onderzoek. Je kunt het inrichten en toepassen op een manier en op momenten die het beste passen bij het onderwijs dat je (vorm)geeft.

Moet ik betalen om gebruik te maken van Onderwijskennis?

Onderwijskennis biedt informatie en handvatten waar je direct je toolbox mee kunt uitbreiden. De informatie zit niet achter een betaalmuur en is op elk moment beschikbaar. Ook hoef je geen subsidie aan te vragen via Ontwikkelkracht om van het aanbod gebruik te maken.

Waarop is de werkwijze gebaseerd?

De informatie op Onderwijskennis komt tot stand in nauwe samenwerking met onderwijsonderzoekers en praktijkprofessionals. Kwaliteit en toegankelijkheid staan centraal. Alle bronnen worden zorgvuldig gecheckt op kwaliteit. Je kunt dus rekenen op betrouwbare en gestaafde inzichten. De informatie wordt periodiek gecontroleerd en geactualiseerd.

Praktijkervaringen

Hoe benut je meertaligheid in het onderwijs?

Bekijk het webinar van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek terug.

Lees verder

'Doe ik het wel op de juiste manier?'

Laura Vis over haar medewerking aan de themapagina's van het NRO.

Lees verder

'Wegwijs met onderwijs en onderzoek'

Een heleboel ontmoetingen op het ontmoetingsplein op het NRO-congres.

Lees verder