Pijler Kennisdeling

Kennisrotonde

Loop je ergens tegenaan in je dagelijkse praktijk? Twijfel je ergens over? Benieuwd hoe je vastlopers het beste kan aanpakken? Stel je vraag op Kennisrotonde.nl! De Kennisrotonde van het NRO is een loket waar je, als onderwijsprofessional of -team, kosteloos vragen kunt stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel én niet werkt. Ook kun je op de site bladeren door antwoorden op vragen die al door andere onderwijsprofessionals zijn gesteld.

Link Rotonde

Wat levert het mijn school op?

Als school krijg je een professioneel en uitvoerig wetenschappelijk onderbouwd antwoord op jouw specifieke vraagstuk. Samen met een kennismakelaar (onderzoeker van de Kennisrotonde) verken je de vraag en scherp je deze aan tot dat wat er voor jou echt toe doet. Vervolgens duikt de kennismakelaar de literatuur in om tot een toegankelijk antwoord te komen. Je ontvangt het antwoord met, indien gewenst, een gesprek met de kennismakelaar om het verder te duiden. Nu kun je jouw vraagstuk evidence informed gaan aanpakken op school! Daarnaast help je er ook andere scholen mee, iedereen kan het antwoord namelijk teruglezen op de site van de Kennisrotonde.

Stel jouw vraag

Wat voor vragen kan ik stellen aan de kennisrotonde?

Loop je rond met een vraag? En wil je weten wat erover bekend is uit onderzoek? Dan ben je bij de Kennisrotonde aan het juiste adres. De Kennisrotonde beantwoordt specifieke vragen zoals:

  • Wat kan een school doen om het leesgedrag van bovenbouwleerlingen havo/vwo positief te beïnvloeden?
  • Welk effect heeft het trainen van het werkgeheugen op de leerprestaties van leerlingen met een beperkt(er) werkgeheugen?
  • Draagt het zichtbaar ophangen van de spellingregels in de klas bij aan het correct toepassen van spellingregels?

Ook als je twijfelt of je je vraag wel helemaal goed hebt geformuleerd kun je deze stellen. Samen met de kennismakelaar scherp je de vraag indien nodig aan tot een onderzoeksvraag die goed bij jouw behoefte aansluit.

Wat wordt er verwacht van ons als school?

Wanneer je een vraag stelt verwachten we dat je beschikbaar bent om de vraag verder toe te lichten in een online of telefonisch gesprek en dat je tijdig reageert per mail. Het proces van het indienen van jouw vraag tot het eindgesprek over het antwoord duurt gemiddeld 10 weken. Hiervoor vragen wij een paar uur van jouw tijd.

De werkwijze

Bekijk vooraf of het antwoord op je vraag misschien al op Kennisrotonde.nl staat. Deelnemers via Ontwikkelkracht krijgen voorrang, geef dit dus ook aan bij jouw aanvraag.

Stel jouw vraag aan de Kennisrotonde

Je kunt jouw vraag stellen door het in te vullen op Stel je vraag. Na het indienen van jouw vraag ontvang je een bevestigingsmail, vervolgens komt je vraag bij onze kennismakelaars terecht. Wanneer één van de kennismakelaars de vraag in behandeling heeft genomen krijg je een mail met opties voor een kennismakingsgesprek.

Bespreek de vraag met een kennismakelaar

In een intakegesprek scherp je samen met de kennismakelaar de vraag verder aan.

Ontvang en accordeer het antwoord

De kennismakelaar gaat aan de slag met het beantwoorden van je vraag, dat duurt een paar weken. Na een grondig literatuuronderzoek en een kwaliteitscontrole is het antwoord af en ontvang je het per mail.

Bespreek het antwoord met de kennismakelaar

Mocht je daar behoefte aan hebben, dan plant de kennismakelaar graag een gesprek met je in om het antwoord samen te bespreken.

Implementeer het antwoord in jouw onderwijspraktijk

Ondertussen maakt onze redacteur een beknopte samenvatting van het antwoord; deze plaatsen we samen met het volledige antwoord inclusief de geraadpleegde bronnen op Kennisrotonde.nl.

Wat zijn de vereisten voor deelname?

Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, lerarenopleiding, volwasseneneducatie, of werkt in het jeugddomein, kan een vraag stellen. Jij als leraar/schoolleider dus ook!

Wat is de meerwaarde van de Kennisrotonde?

Van paywalls en lastig door te komen papers tot tijdgebrek: er zijn allerlei factoren die een barrière kunnen vormen wanneer je als school gebruik wilt maken van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. En dat terwijl er vaak al wel onderzoek gedaan is naar het vraagstuk waar je mee worstelt. De Kennisrotonde is in het leven geroepen om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen.

Is er ook een maatschappelijk belang?

Alle antwoorden verschijnen online en zijn toegankelijk voor iedereen. Wetenschappelijke literatuur doorspitten en interpreteren is een tijdrovend karwei naast de behendigheid in vaardigheden als het beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen en het lezen van academische Engelstalige teksten. Vanuit deze maatschappelijk behoefte biedt de Kennisrotonde toegankelijk wetenschappelijk onderbouwd antwoord en de mogelijkheid om je vraag te stellen.

Praktijkervaringen

Op Ervaringen uit de praktijk kun je verhalen van vraagstellers, websitebezoekers en onderzoekers vinden. Ze vertellen o.a. over hun motivatie om een vraag te stellen en wat ze hebben gedaan met het antwoord.

Hoe benut je meertaligheid in het onderwijs?

Bekijk het webinar van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek terug.

Lees verder

'Doe ik het wel op de juiste manier?'

Laura Vis over haar medewerking aan de themapagina's van het NRO.

Lees verder

'Wegwijs met onderwijs en onderzoek'

Een heleboel ontmoetingen op het ontmoetingsplein op het NRO-congres.

Lees verder