Leertraject deelnemende scholen Expertscholen Ontwikkelkracht

Gedrag én leren - Passend onderwijsaanbod voor iedere leerling

Expertschool Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen biedt een gedifferentieerd onderwijsaanbod, zowel op leren als gedrag, voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar voor wie het onderwijsaanbod in het regulier basisonderwijs niet voldoende passend is. Wij werken kennis gedreven (evidence-informed) en pakken vraagstukken cyclisch aan in leerteams. Ons team voelt zich samen verantwoordelijk voor al onze leerlingen. Wij kijken naar de kansen en mogelijkheden voor iedere leerling en verzorgen vanuit structuur, plezier en voorspelbaarheid een passend pedagogisch en didactisch onderwijsaanbod. Dit delen we graag met andere scholen!

Ons aanbod

In dit leertraject maak je kennis met het gespecialiseerd onderwijs en leer hoe je een passend onderwijsaanbod kan creëren voor leerlingen met specifieke (intensieve) ondersteuningsbehoeften, dit met name gericht op gedrag. Je werkt het gehele team aan het vergroten van kennis over de aanpak van deze specifieke ondersteuningsbehoeften.

Je leert hoe je de ontwikkeling van leerlingen met deze ondersteuningsbehoeften effectief in kaart kunt brengen en hoe je hierop kunt anticiperen in de praktijk. We kijken samen wat dit betekent voor zowel het handelen van leraren als de organisatie van jullie onderwijs. Dit helpt jullie om een passend aanbod te creëren en bij te dragen aan de ontwikkeling van elke leerling.

In het leertraject staan de volgende leerdoelen centraal:

Inzicht

Je krijgt inzicht in het begeleiden van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, om zo te komen tot een eigen visie waarin een schoolbrede eenduidige aanpak op gedrag een essentieel onderdeel is.

Vaardigheden

Je ontwikkelt vaardigheden om te komen tot een schoolspecifiek ondersteuningsaanbod.

Je ontvangt daarbij o.a. praktische kennis en inzichten over:

Analyse van ondersteuningsbehoeften

We laten zien hoe je de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in een groep in kaart kunt brengen.

Eenduidige gedragsverwachtingen

We verkennen heldere gedragsverwachtingen en hoe deze bijdragen aan een positief schoolklimaat.

Positieve bekrachtigingen

We bespreken strategieën om gewenst gedrag te versterken en te belonen.

Time In/Time Out Procedures

We laten zien hoe je effectief gebruik kunt maken van time-in en time-out procedures om gedrag te sturen.

Gedragslessen

We delen praktische methoden om gedrag aan te leren en te ondersteunen.

In het hele leertraject werken we kennisgedreven (evidence-informed). Dit betekent dat we analytisch en cyclisch werken en gebruik maken van de laatste inzichten uit de wetenschap.

Voor wie

Schoolteams (of afgevaardigd deel hiervan), inclusief schoolleider en zorgcoördinator, in het po, s(b)o en vso.

Startsituatie

Het team is bereid om vanuit intrinsieke motivatie samen te werken aan inclusiever onderwijs. Jullie staan open om de eigen werkwijze te bevragen en te onderzoeken. Er is sprake van een professionele schoolcultuur, zodat het team samen planmatig veranderingen kan implementeren.

Tijdsinvestering

  • Intakegesprek
  • 3 dagdelen studiemomenten op de eigen school
  • Begeleidingsmomenten op maat
  • Evaluatiegesprek

Contact

Meer weten? Neem voor meer informatie of vragen contact op met Roselie Drost, directeur gespecialiseerd onderwijs Hoogeveen (RENN4): r.drost@renn4.nl. Je kunt je ook direct aanmelden voor een oriënterend gesprek. RENN4 neemt dan contact met je op om een gesprek te plannen.

Gesprek aanvragen

Andere leertrajecten

Bekijk ook de andere leertracjecten.

Leertraject