Leertraject deelnemende scholen Expertscholen Ontwikkelkracht

Ontdek de kracht van Formatief Handelen

Expertschool Jac.P.Thijsse college

Het Jac. P. Thijsse College is een mavo-havo-vwo school die regulier onderwijs verzorgt; de missie van de school is om leerlingen te leren leven en werken in een internationale context waarbij een empathische levenshouding getoond wordt voor andere levenswijzen en culturen. Onze school heeft kennisgedreven en onderzoeksmatig werken hoog in het vaandel staan.

Ons aanbod

Wil je het leerproces van elke leerling écht zichtbaar maken? Sta je open voor een onderzoeksmatige benadering om dit te bereiken? Dit leertraject biedt docenten, schoolleiders en teams de kans om Formatief Handelen optimaal te integreren in hun onderwijspraktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van kennis gedreven en onderzoeksmatig werken.

Ontdek de essentie van Formatief Handelen: Wat is het wel en wat is het niet? We geven jullie een theoretisch kader over formatief handelen en feedback, met voorbeelden uit onze eigen praktijk. Ook bevragen we samen jullie context, waarbij we onderzoeken hoe we deze duurzaam kunnen verbeteren. Na iedere bijeenkomst ben je klaar om met het geleerde aan de slag te gaan in jouw lespraktijk.

Ons leertraject richt zich op een stevige verankering van formatief handelen in jullie dagelijkse praktijk.

We werken aan de volgende doelen:

Principes

Vertrouwd raken met de principes van Formatief Handelen en deze toepassen in de eigen lespraktijk.

Waarde

Het kunnen beoordelen van de waarde van Formatief Handelen voor leerlingen in relatie tot het curriculum en daarop het onderwijs afstemmen.

Bekwaam

Bekwaam worden in de principes en methodologie van onderzoeksmatig werken en deze toepassen in de eigen onderwijspraktijk.

Cultuur

Het bevorderen en integreren van een cultuur van Formatief Handelen in het dagelijkse onderwijsproces van de school, met kennisgedreven en onderzoeksmatig werken.

Niveaus

Het organiseren, faciliteren en borgen van deze processen op docentniveau, teamniveau en schoolniveau.

Voor wie

Schoolteam, vaksectie of afdeling (docenten en schoolleider(s)) in het VO die het leerproces van leerlingen zichtbaar willen maken middels Formatief Handelen. De deelnemers zijn bereid om onderzoeksmatig naar hun eigen praktijk te kijken.

Startsituatie

Jullie vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van jullie leerlingen zichtbaar wordt, willen actief aan de slag om hier beter in te worden en zijn bereid hier tijd en energie in te steken. Jullie zijn bereid om binnen het team jullie eigen werkwijze te bevragen en te onderzoeken. Daarnaast is er sprake van een professionele cultuur om vanuit samenwerking veranderingen te kunnen implementeren. De schoolleider leert met het team mee.

Tijdsinvestering

  • Intakegesprek
  • Vier dagdelen scholing op de eigen school aan een regiegroep
  • Voorbereidings- en verwerkingsopdrachten bij de scholingsdagen
  • Werkbezoek aan Jac. P. Thijsse College • Begeleidingsmomenten (online/telefonisch)
  • Eigen team-/sectieoverleggen waarbij formatief handelen op de agenda staat
  • Evaluatiegesprek

Contact

Meer weten? Neem voor meer informatie of vragen contact op met rector Ton Kallenberg: tkl@jpthijsse.nl en/of onderzoekscoordinator Ben Vriesema: bvr@jpthijsse.nl. Je kunt je ook direct aanmelden voor een oriënterend gesprek. Het Jac.P. Thijsse College neemt dan contact met je op om een gesprek te plannen.

Gesprek aanvragen

Andere leertrajecten

Bekijk ook de andere leertracjecten.

Leertraject