Leertraject deelnemende scholen Expertscholen Ontwikkelkracht

Samen werken aan effectieve lessen o.b.v. wetenschappelijke inzichten

Expertschool RKBS Drie Koningen

Op de Drie Koningen in de Meern is het hele team betrokken bij het steeds beter maken van het onderwijs, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Steeds worden op basis van wetenschappelijk onderzoek verbeterplannen opgesteld, uitgevoerd, de leerresultaten beoordeeld en de plannen weer aangepast (plan-do-check-act). Op de Drie Koningen zijn we trots op wat we hiermee bereikt hebben; hoge verwachtingen van alle leerlingen, continu betere lessen en leraren die zich verantwoordelijk en serieus genomen voelen en meer werkplezier ervaren. Dit gunnen we ook andere scholen.

Ons aanbod

De basis voor effectief onderwijs ligt in de kwaliteit van de lessen en de leerkracht die ze geeft. Wat maakt een les effectief en welk leerkrachtgedrag draagt hieraan bij? Hoe zorg je ervoor dat dit schoolbreed wordt geïmplementeerd?

In dit leertraject gaan we de diepte in over hoe leren werkt. Jullie krijgen kennis over hoe het brein werkt, wat verwachtingen kunnen doen voor de leerlingen, hoe vergeten en herhalen werkt en welke instructieprincipes effectief zijn gebleken. Jullie ontwikkelen een gedragen gezamenlijk idee over wat werkt als het om leren gaat.

Tijdens dit traject werken jullie aan de volgende doelen:

  • Je begrijpt hoe leren werkt volgens de principes van de cognitieve leerpsychologie. Je weet hoe herhaling van kennis, regelmatige lesobservaties, focus, feedback en het continue gesprek bijdragen aan de effectiviteit van de lessen.
  • Je werkt samen met leerkrachten en directie van de Drie Koningen aan het ontwerpen, observeren en evalueren van effectieve lessen op basis van wetenschappelijke kennis. Hierbij maken we gebruik van het expliciete directe instructie model en de leerprincipes van Rosenshine.
  • Je ontwikkelt als leerkracht een stevige wetenschappelijke kennisbasis en hebt zo meer invloed op het leerproces van jouw leerlingen. Vanuit deze basis kan jij je dagelijkse lespraktijk versterken. De leerlingen krijgen op deze wijze effectievere lessen.

Voor wie

(Deel van) schoolteams in het primair onderwijs: Leraren, kwaliteitscoördinatoren / intern begeleiders en schoolleiders.

Startsituatie

Er moet sprake zijn van een professionele cultuur om vanuit samenwerking veranderingen te kunnen implementeren. De visie van de school geeft ruimte
voor het aanbod.

Tijdsinvestering

  • Intakegesprek
  • Drie studiedagen op eigen school
  • Werkbezoek aan Drie Koningen
  • Verschillende begeleidingsmomenten

Contact

Meer weten? Neem voor meer informatie of vragen contact op met Yaëlle van de Stolpe, schoolleider van RK basisschool de Drie Koningen in Utrecht via Yaelle.vande.stolpe@wijs-utrecht.nl. Je kunt je ook direct aanmelden voor een oriënterend gesprek. Drie Koningen neemt dan contact met je op om een gesprek te plannen.

Gesprek aanvragen

Andere leertrajecten

Bekijk ook de andere leertracjecten.

Leertraject