'Groeikracht leeft en groeit binnen onze school'

Vorige maand zijn wij op bezoek geweest bij het Montessori Gorinchem, onderdeel van Stichting OVO. Wij werden ontvangen door Maartje van Houwelingen. Maartje staat al achttien jaar als leraar voor de groep en werkt nu voor het derde jaar als leraar op het Montessori in Gorinchem. In een zoektocht naar duidelijke communicatie binnen het team en een beter passende vergadercultuur kwam zij in aanraking met Groeikracht.


Groeikracht

Maartje schreef zich in en ontving kort daarna het bericht dat haar school was geselecteerd als een van de pilotscholen. "Het verraste me, omdat ik wist dat het een pilot betrof met beperkt plek”, zegt Maartje. Haar directeur had eerder het jaar bordsessies vanuit Stichting leerKRACHT geïntroduceerd als een nieuwe vergadermethode. "Ik had het gevoel dat ik iets miste. 'Het kan niet alleen maar een bordsessie zijn', dacht ik. 'Waar komt het vandaan?' Toen ontdekte ik dat het veel meer is dan alleen een vergadervorm. Tegelijkertijd stond er in ons team een belangrijke vraag centraal: 'Wat voor cultuur willen we creëren?' We houden van actie, maar wel doelgerichte actie. We hadden duidelijkheid nodig. Ik ben toen op onderzoek uitgegaan en kwam bij Groeikracht terecht. Groeikracht streeft ernaar het onderwijs te verbeteren vanuit de eigen praktijk en dat sprak mij enorm aan. De bereidheid was er snel in ons team, maar hoe geven we dat dan vorm?" vertelt ze.

 

We houden van actie, maar wel doelgerichte actie


Voortraject

In het afgelopen schooljaar is het team druk bezig geweest met het voortraject. Vanuit Groeikracht krijgen ze ondersteuning van een expertcoach. Deze coach begeleidde bijvoorbeeld de draagvlaksessie. Deze sessie is belangrijk, omdat iedereen in je team achter het traject moet staan. Een onderzoeks- en verbetercultuur bereik je namelijk alleen met z’n allen. “De eerste periode hebben wij als zeer prettig ervaren. We zagen collectief in dat we dit echt nodig hebben”, zegt Maartje. “Het traject naar de subsidie toe was spannend, maar we kregen er ook energie van”, voegt zij toe.


Echt van start

In het huidige schooljaar is het team écht van start gegaan. Groeikracht organiseert landelijke sessies, waarbij alle pilotscholen bijeen komen. “We werden ingedeeld met gelijkwaardige scholen. Scholen die ook startend zijn. We kregen workshops, leerden elkaar en Groeikracht kennen en gingen al aan de slag. We werden echt meegenomen”, zegt Maartje. Groeikracht gaf ze een kijkje in de keuken en liet ze kennis maken met instrumenten, zoals de ‘leerlingenarena’ en een ‘datamuur’.

Groeikracht laat het team inzien dat je kennis uit onderzoek kunt gebruiken om je onderwijs te verbeteren. “Groeikracht helpt hieraan mee door bijvoorbeeld tools en tips te geven waar je gedegen onderzoek kunt vinden”, zegt Maartje.

Daarnaast spoort Groeikracht onderlinge samenwerkingen en collegiaal bezoek aan. “Dat is misschien wel waar ik het meeste naar uitkijk. Het is een werkwijze die nog aan het ontkiemen is in ons team, maar met elke stap streven we ernaar om een beetje beter te worden. Het is een kans om te leren van de kennis die in ons eigen team en in andere teams beschikbaar is”, legt zij uit.

De expertcoach van Groeikracht begeleidt het team ook tijdens sessies op school. Tijdens studiedagen stelt het team samen met de coach doelen op voor de komende periode. Vragen als ‘wat hebben we gedaan’, ‘hoe is het gegaan’ en ‘wat wordt het komende thema’ staan centraal. De focus ligt nu op rekenen. Dit zie je terug in de klassen. Borden met doelen en materialen rondom dit thema sieren de lokalen. Daarnaast hebben ze wekelijkse bordsessies. Via een bord checkt het team bij elkaar in. Hoe voel je je? Wat zijn successen? Wat zijn acties? “Het is heel actiegericht en op deze manier kunnen we elkaar verder helpen", legt Maartje uit. “Daarnaast zijn alle doelen op het verbeterbord kindgericht. Bij alles vragen we ons steeds af ‘wat hebben de kinderen hieraan?’” voegt zij toe.

 

We werden echt meegenomen


Montessorionderwijs

Maartje is werkzaam op een montessorischool. Binnen het montessorionderwijs focussen ze zich op het kind. Observatie speelt hier een belangrijke rol in. Op basis hiervan stellen leraren leerdoelen voor kinderen. “Een misvatting is dat het heel individualistisch is. We zijn verplicht om leerdoelen te behalen, want uiteindelijk moeten ze natuurlijk ook uitstromen, maar onze leerlingen volgen geen methodes. Ze kunnen - binnen gezette kaders - kiezen. De vraag hierbij is ‘wat heb ik nodig en hoe kan ik het leerdoel bewijzen?’ We vinden het belangrijk dat ze leren vanuit intrinsieke motivatie. Alles binnen onze school is deel van het grote geheel. ‘Goed voor jezelf, elkaar en je omgeving zorgen’ staat hierbij centraal. De leerlingen hebben bijvoorbeeld een plantje dat ze moeten verzorgen, maar ook krijgen ze lessen over omgaan met elkaar”, vertelt Maartje over het onderwijs binnen haar school.


Toekomst

Het Montessori Gorinchem is een pilotschool binnen Groeikracht, maar ook binnen de stichting zelf. “Als het blijkt dat dit goed bij ons past, dan zijn we graag een voorbeeldschool voor de andere scholen binnen de stichting”, zegt Maartje. Maartje, die door Groeikracht tijd en ruimte krijgt, ziet de toekomst rooskleurig in. “Nu ik ook een andere rol vervul dan ‘alleen leraar,’ merk ik hoe leuk ik het vind om mensen mee te nemen en te enthousiasmeren. Ik vind het combineren van het praktische en het wetenschappelijke enorm inspirerend. Dit zou niet los van elkaar moeten staan, maar zouden we moeten integreren. Ik ben hier graag een kartrekker in”, zegt ze enthousiast.

Inmiddels is het team alweer even onderweg. Na het pilotjaar zullen ze het traject evalueren. “Het voordeel van Groeikracht is dat we het nu al heel erg naar onze hand kunnen zetten en kunnen ervaren wat werkt voor ons team en onze school. Ik verwacht dat wij, ook na het pilotjaar, door blijven gaan met Groeikracht, want het leeft en groeit binnen ons team en de school”, sluit ze af.

Ontdek meer over Groeikracht