Pijler

Onderzoeks- en verbetercultuur

Als schoolteam wil je het onderwijs binnen jouw school duurzaam verbeteren. Maar hoe pak je dat aan met de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn? Samen met je collega’s kun je in één van de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten uit Ontwikkelkracht aan de slag. De vraag vanuit jouw team staat centraal en vanuit het programma ontvang je expertise, coaching en tijd. Hiermee maak jij met jouw schoolteam ambities waar en verbeter je met praktijk- en onderzoekkennis structureel het onderwijs voor je leerlingen. Belangrijk is dat er voor dit intensieve traject draagvlak is van het team. Alle medewerkers zijn immers samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit.

Als je als schoolteam wilt investeren in het versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur kan je deelnemen aan deze pijler. Het gaat om een intensief traject, waarbij het lerarenteam wekelijks tijd vrij moet maken. Op basis van de vraag van de school adviseert het programmabureau welke aanbieder het beste aansluit. Vervolgens gaat de aanbieder in gesprek met je school krijg je ondersteuning in het formuleren van het ontwikkelingsdoel en het opstellen van een activiteitenplan. Na toekenning van de subsidie ontvang je begeleiding bij de uitvoering van het activiteitenplan.

Elke school stelt interne procesbegeleiders aan, die elk een lerarenteam van vier tot tien leraren begeleiden bij het traject. Deze procesbegeleiders en de schoolleiding vormen samen het implementatieteam van het traject en komt met regelmaat samen. De interne procesbegeleiders en schoolleiders nemen ook deel aan regionale en landelijke kennisdelingsbijeenkomsten. Deze gaan zowel over het creëren van een onderzoeks- en verbetercultuur als over onderwijsinhoud. Er is veel ruimte voor kennisdeling door experts en ervaringsdeskundigen. Ook betrekken we onderzoekers bij deze bijeenkomsten, zodat wetenschap en praktijk elkaar kunnen versterken.

Er zijn twee aanbieders binnen het programma Ontwikkelkracht die werken aan de onderzoeks- en verbetercultuur: De Transformatieve School en Groeikracht. Beide aanbieders hebben bewezen aanpakken die helpen bij het versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur bij jou op school.

Aanbieder

Groeikracht

Groeikracht stelt schoolteams in staat om het onderwijs zelf – bottom-up - te verbeteren, zodat zij vanuit de eigen praktijk, vanuit hun eigen ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen. Als schoolteam is het belangrijk om te starten vanuit de intrinsieke motivatie om samen te willen verbeteren. Waarbij het vanzelfsprekend wordt om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de onderwijskwaliteit, elkaars les te bezoeken, elkaar constructieve feedback te geven en de onderwijsinhoud samen te ontwerpen. Een werkwijze die het handelen van zowel de schoolleider als de leraar versterkt en de werkdruk verlaagt, omdat het schoolteam bewuste keuzes maakt in wat wel en niet gedaan moet worden. In de Groeikracht-werkwijze combineren we bewezen elementen van leerKRACHT, LerarenOntwikkelFonds (LOF) en bevindingen uit onderwijsonderzoek.

Groeikracht
Lighthouse

Deelnemende scholen

Pexels Katerina Holmes 5905478 (1)

Aanbieder

De Transformatieve School

De Transformatieve School is sinds 2012 een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in met name stedelijke omgevingen. Het is bedoeld voor leraren en schoolleiders en gericht op het versterken van het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) van álle leerlingen. Dit kan onder druk komen te staan als leerlingen te veel moeten laveren tussen hun buitenschoolse leefwereld en de schoolcultuur. De Transformatieve School werkt met scholen aan het voorkomen van deze dynamiek of het keren ervan. Dit doen ze door in te zetten op een effectieve verbetercultuur gericht op didactische en pedagogische kwaliteit, maar ook op schoolleiderschap. Het programma combineert professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team. De trainers en coaches binnen het programma zijn zelf ook leraar of schoolleider.

De Transformatieve School

Deelnemende scholen 

Lees meer

Ontdek Groeikracht: webinar en vragenuurtjes

Stel al je vragen over Groeikracht op 28 februari en 7 maart.

Lees verder

'Verlangen omzetten in doelen en veranderingen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Michèl de Vries.

Lees verder

Interesse om deel te nemen?

Pexels Yan Krukau 8613089

Stap 1

Ontdek de mogelijkheden en bekijk welke aanpak bij de behoeften van jouw school past.

Verken de mogelijkheden
Woman Talking With Her Students During Class

Stap 2

Vraag een verkennend gesprek aan om de specifieke behoeften van je school te bespreken.

Vraag gesprek aan
Teacher Helping Girl Homework

Stap 3

Dien een aanvraag voor subsidie in om vergoeding te krijgen voor de geïnvesteerde uren.

Dien subsidieaanvraag in
An Error occured for component componentCollectionOverview, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at Ocw.Website.ViewComponents.Components.ComponentCollectionOverviewViewComponent.GetSearchRootPath(ComponentCollectionOverview model) in D:\DevOps\agent\_work\3846\s\Ocw.Website\ViewComponents\Components\ComponentCollectionOverviewComponent.cs:line 57 at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetPath(TPagedModel model, IBooleanOperation& query) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetItems(TPagedModel model, Int64& total) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetPage(TPagedModel model) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.ApplyModelAsync(BlockListItem`2 component) at TRES.Umbraco.ViewComponents.BaseWithSettingsViewComponent`2.InvokeAsync(BlockListItem`2 component) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsyncCore(ObjectMethodExecutor executor, Object component, ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetHtmlForViewComponent(IViewComponentHelper viewComponentHelper, String contentTypeAlias, BlockListItem component, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetHtmlForViewComponent(IViewComponentHelper viewComponentHelper, String contentTypeAlias, BlockListItem component, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)