Pijler

Onderzoeks- en verbetercultuur

Binnen de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur bieden wij scholen beproefde verbetertrajecten aan om het onderwijs binnen de school duurzaam te verbeteren. De ontwikkelvraag vanuit het schoolteam staat centraal. De school krijgt begeleiding en een tegemoetkoming in de kosten.

Belangrijk is dat er voor deze intensieve trajecten draagvlak is binnen het schoolteam. Alle medewerkers zijn immers samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Daarnaast zijn er regionale en landelijke bijeenkomsten met veel ruimte voor kennisdeling door experts en ervaringsdeskundigen. Scholen kunnen kiezen uit twee bewezen aanpakken die helpen bij het versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur.

Aanpak

Groeikracht

Link Gk

Groeikracht stelt schoolteams in staat om het onderwijs zelf – bottom-up - te verbeteren, zodat zij vanuit de eigen praktijk, vanuit hun eigen ambitie kunnen starten en daarbij leren om kennis uit onderzoek effectief toe te passen. Als schoolteam is het belangrijk om te starten vanuit de intrinsieke motivatie om samen te willen verbeteren. Waarbij het vanzelfsprekend wordt om gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de onderwijskwaliteit, elkaars les te bezoeken, elkaar constructieve feedback te geven en de onderwijsinhoud samen te ontwerpen. Een werkwijze die het handelen van zowel de schoolleider als de leraar versterkt en de werkdruk verlaagt, omdat het schoolteam bewuste keuzes maakt in wat wel en niet gedaan moet worden. In de Groeikracht-werkwijze combineren we bewezen elementen van leerKRACHT, LerarenOntwikkelFonds (LOF) en bevindingen uit onderwijsonderzoek.

Meer informatie
Lighthouse
Pexels Katerina Holmes 5905478 (1)

Aanpak

De Transformatieve School

Link Ts

De Transformatieve School is sinds 2012 een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in met name stedelijke omgevingen. Het is bedoeld voor leraren en schoolleiders en gericht op het versterken van het geloof in eigen kunnen (self-efficacy) van álle leerlingen. Dit kan onder druk komen te staan als leerlingen te veel moeten laveren tussen hun buitenschoolse leefwereld en de schoolcultuur. De Transformatieve School werkt met scholen aan het voorkomen van deze dynamiek of het keren ervan. Dit doen ze door in te zetten op een effectieve verbetercultuur gericht op didactische en pedagogische kwaliteit, maar ook op schoolleiderschap. Het programma combineert professionalisering in de klas tijdens lesbezoeken en cultuurverandering tijdens collectieve sessies binnen het professionele team. De trainers en coaches binnen het programma zijn zelf ook leraar of schoolleider.

Meer informatie

Lees meer

'We laten De Transformatieve School zeker niet los'

Floor de Hoogh, Janine Annichiarico en Michelle Stroomer over De Transformatieve School.

Lees verder

Ervaringen met het programma van Groeikracht

Groeikracht scholen vertellen over hun samenwerking met het programma.

Lees verder

'We houden het gedachtengoed levend'

Bart van Drunen over zijn ervaring met De Transformatieve School.

Lees verder

Ontdek Groeikracht: webinar en vragenuurtjes

Stel al je vragen over Groeikracht op 28 februari en 7 maart.

Lees verder

'Groeikracht fungeert als stok achter de deur'

Per en Marleen over hun ervaring met GroeiKracht.

Lees verder

'De Transformatieve School als antwoord'

Tessa Oomens over haar ervaring met de Transformatieve School.

Lees verder

'Groeikracht leeft en groeit binnen onze school'

Maartje vertelt over haar deelname aan de pijler Onderzoeks- en verbetercultuur.

Lees verder

'Verlangen omzetten in doelen en veranderingen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Michèl de Vries.

Lees verder

'Er is welwillendheid in het land om kennis te delen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Iliass El Hadioui.

Lees verder
An Error occured for component componentCollectionOverview, the error is Object reference not set to an instance of an object., stacktrace at Ocw.Website.ViewComponents.Components.ComponentCollectionOverviewViewComponent.GetSearchRootPath(ComponentCollectionOverview model) in D:\DevOps\agent\_work\4477\s\Ocw.Website\ViewComponents\Components\ComponentCollectionOverviewComponent.cs:line 74 at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetPath(TPagedModel model, IBooleanOperation& query) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetItems(TPagedModel model, Int64& total) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.GetPage(TPagedModel model) at TRES.Umbraco.ViewComponents.PagedViewComponent`3.ApplyModelAsync(BlockListItem`2 component) at TRES.Umbraco.ViewComponents.BaseWithSettingsViewComponent`2.InvokeAsync(BlockListItem`2 component) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsyncCore(ObjectMethodExecutor executor, Object component, ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetHtmlForViewComponent(IViewComponentHelper viewComponentHelper, String contentTypeAlias, BlockListItem component, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.GetHtmlForViewComponent(IViewComponentHelper viewComponentHelper, String contentTypeAlias, BlockListItem component, StringBuilder componentsHtml) at TRES.Umbraco.Business.Extensions.UmbracoContextExtensions.RenderComponentsAsync(IUmbracoContext context, IHtmlHelper htmlHelper, IViewComponentHelper viewComponentHelper, BlockListModel components, ViewDataDictionary viewData, IDictionary`2 optionalAlternativeViews)