Samen bouwen aan beter onderwijs!

Ontwikkelkracht brengt onderwijspraktijk en onderzoek samen

Voor schoolteams die...

…aan de slag willen met hun eigen verbetervraag

…het best mogelijke onderwijs willen geven

…hun vakmanschap willen versterken

…nog meer werkplezier willen beleven

Wepik Export 20231007052003E4ms

Ruimte, tijd en kennis voor goed onderwijs

Ontwikkelkracht is er voor schoolteams in het primair, voortgezet  en gespecialiseerd onderwijs die hun onderwijs blijvend willen verbeteren met een aanpak die écht werkt.

Je zet je elke dag in om het beste onderwijs te verzorgen voor je leerlingen. Je streeft ernaar om in de klas effectieve methoden toe te passen, maar de werkdruk is hoog en kennis over wat werkt is niet altijd voorhanden. Ontwikkelkracht biedt schoolteams ruimte, tijd en kennis om zelf de regie te voeren over de onderwijsontwikkeling. Wij brengen praktijkervaring en inzichten uit onderzoek samen, met de focus op co-creatie, evidence-informed werken en een lerende aanpak. Zo kun je als schoolteam het onderwijs blijvend verbeteren, zodat leerlingen zich optimaal ontwikkelen en jij nog meer werkplezier hebt!

Interesse om deel te nemen?

Pexels Yan Krukau 8613089

Stap 1

Ontdek de mogelijkheden en bekijk welke aanpak bij de behoeften van jouw school past.

Verken de mogelijkheden
Woman Talking With Her Students During Class

Stap 2

Vraag een verkennend gesprek aan om de specifieke behoeften van je school te bespreken.

Vraag gesprek aan
Teacher Helping Girl Homework

Stap 3

Dien een aanvraag voor subsidie in om vergoeding te krijgen voor de geïnvesteerde uren.

Dien subsidieaanvraag in
Happy Teacher Listening Her Students

Vraag een verkennend gesprek aan

Jouw eigen schoolvraag is altijd ons vertrekpunt. Tijdens het verkennende gesprek kijken wij gezamenlijk welke behoeften er zijn binnen de school en helpen wij om de ontwikkelvraag specifieker en duidelijker te maken. Zo komen we samen tot de best pakkende aanpak. Gaat het om een subsidietraject? Dan volgt een gesprek met de samenwerkende partij om te bepalen of jouw school inderdaad bij de aangeboden aanpak of werkwijze past.

Maak een afspraak

Ontwikkelkracht
bestaat uit vier pijlers

Pexels Max Fischer 5212675

Onderzoeks- en verbetercultuur

Voor schoolteams die willen werken aan het versterken van hun onderzoeks- en verbetercultuur.

Onderzoeks- en verbetercultuur
Pexels Yan Krukau 8618069

Kennisdeling

Voor schoolteams die zelfstandig aan de slag willen met kennis uit onderzoek.

Kennisdeling
Pexels Tima Miroshnichenko 5427674

Co-creatielabs

Voor schoolteams die samen met onderzoekers nieuwe kansrijke aanpakken willen ontwikkelen.

Co-creatielabs
Pexels Rdne Stock Project 8500346

Expertscholen Ontwikkelkracht

Voor schoolteams die willen leren van of hun werkwijze willen overdragen op andere scholen.

Expertscholen Ontwikkelkracht

Inzichten uit de wetenschap krijgen een plek in het klaslokaal en inzichten en vraagstukken uit het klaslokaal een plek in het onderzoek.

Woman Talking With Her Students During Class

Aankomende bijeenkomsten

10 april 2024

Leer over Ontwikkelkracht op de AVS regiobijeenkomst voor schoolleiders in Uithoorn.

Aanmelden

10 april 2024

Denk mee over het oplossen van het lerarentekort tijdens een Labdag van LeraarLab in Utrecht.

Aanmelden

11 april 2024

Volg de webinar van Groeikracht over een onderzoeks- en verbetercultuur in het voorgezet onderwijs.

Aanmelden

22 juni 2024

Volg sessies en bezoek Ontwikkelkracht op het nationale researchED-congres in Nijkerk.

Aanmelden

Lees het laatste nieuws

Hoe benut je meertaligheid in het onderwijs?

Bekijk het webinar van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek terug.

Lees verder

Wat hoopt de programmaraad te bereiken?

Wat hoop je te bereiken? We bevragen de leden van de programmaraad!

Lees verder

Waarom neem je deel aan de programmaraad?

Waarom neem je deel aan de programmaraad? We bevragen de leden!

Lees verder

Waarom geloof je in Ontwikkelkracht?

Waarom geloof jij in Ontwikkelkracht? We bevragen de leden van de programmaraad!

Lees verder

Het effect van programma Pageturner

We zijn op zoek naar deelnemer voor het onderzoek 'Pageturner'.

Lees verder

Ervaringen met het programma van Groeikracht

Groeikracht scholen vertellen over hun samenwerking met het programma.

Lees verder

Maak kennis met de programmaraad

Wie is de programmaraad? We bevragen de leden!

Lees verder

'We zoeken oplossingen voor vraagstukken in het onderwijs'

Het Nationaal Groeifonds sprak Jeanne van Loon over de insteek van het programma.

Lees verder

'We houden het gedachtengoed levend'

Bart van Drunen over zijn ervaring met De Transformatieve School.

Lees verder

Op weg naar effectief leesonderwijs in TaalLab

Elize en Tijana over taalonderwijs op basis van wetenschappelijke literatuur.

Lees verder