Onze vier pijlers

De wisselwerking tussen onderwijspraktijk én onderzoek staat binnen Ontwikkelkracht centraal. Als symbool voor de verbinding hebben we gekozen voor het kennislemniscaat (∞). In deze beweging krijgen resultaten vanuit de wetenschap een plek in het klaslokaal en inzichten en vraagstukken vanuit het klaslokaal een plek in het onderzoek.

Pijlers

Onderzoeks- en verbetercultuur

We versterken de onderzoeks- en verbetercultuur van scholen met beproefde aanpakken.

Kennisdeling

We stellen kennis uit onderzoek op een praktijkrelevante manier beschikbaar voor scholen.

Co-creatielabs

We creëren met scholen en onderzoekers nieuwe kennis voor grote uitdagingen in het onderwijs.

Expertscholen Ontwikkelkracht

We helpen scholen om hun evidence-informed werkwijze over te dragen op andere scholen.

Pexels Max Fischer 5212675

Pijler

Onderzoeks- en verbetercultuur

Als schoolteam wil je het onderwijs binnen jouw school duurzaam verbeteren. Maar hoe pak je dat aan met de beperkte tijd en middelen die beschikbaar zijn?

Samen met je collega’s kun je aan de slag met één van de onderzoeks- en verbetercultuurtrajecten binnen Ontwikkelkracht. De vraag vanuit jouw team staat centraal en vanuit het programma ontvang je expertise, coaching en tijd. Je gaat concreet aan de slag met een verbeterdoel van jouw school. Wat is jullie wens voor het onderwijs? Waar willen jullie nog beter in worden? Je leert om je ambitie te vertalen naar concrete doelen en acties. Hierbij ervaar je hoe je kennis uit onderzoek én praktijk effectief toepast.

Lees verder

Pijler

Kennisdeling

Je wilt je dagelijkse lespraktijk verrijken met kennis van hoge kwaliteit, maar de informatie is niet altijd makkelijk vindbaar, toegankelijk of bruikbaar.

Binnen de pijler Kennisdeling kun je als schoolteam zelfstandig gebruikmaken van kennis uit onderzoek over onderwerpen die belangrijk zijn bij jou op school. Deze praktisch toepasbare kennis vind je in de vorm van leidraden, overzichten van wat we weten uit onderzoek en toolkits. Ook kun je je onderwijsvraag insturen voor een op onderzoek gebaseerd antwoord. Daarnaast kun je op kennisdelingsbijeenkomsten op interactieve wijze inspiratie en contacten opdoen, om kennis uit onderzoek te gebruiken in jouw school. Vanuit Ontwikkelkracht werken we aan toepasbare kennis voor schoolteams. Denk hierbij aan leidraden, op onderzoek gebaseerde antwoorden op onderwijsvragen, en kennisdelingsbijeenkomsten. Dit doen we op basis van vragen van onderwijsprofessionals én in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers.

Lees verder
Pexels Yan Krukau 8618069
Pexels Tima Miroshnichenko 5427674

Pijler

Co-creatielabs

Wil jij nieuwe kennis creëren voor onderwijsvraagstukken waar nog onvoldoende informatie beschikbaar is in een Nederlandse context?

Binnen de pijler Co-creatielabs neem je met het schoolteam deel aan een van de labs. Je gaat in nauwe samenwerking met onderzoekers nieuwe kennis creëren voor complexe onderwijsvraagstukken en implementeert deze in pilotvorm op je eigen school. Je neemt deel aan labdagen waar scholen hun praktijkervaring delen, helpen bij het interpreten van bevindingen en samen nadenken over mogelijke oplossingen. Op deze manier ontwikkel je je verder als expert, krijg je recente wetenschappelijke inzichten mee en deel je ervaringen met collega-leraren en schoolleiders van andere scholen. Hiermee creëer je kansrijke aanpakken voor je eigen school en voor alle scholen in Nederland.

 

Lees verder

Pijler

Expertscholen Ontwikkelkracht

Hanteer jij een onderbouwde en effectieve werkwijze bij jou op school? En wil je dit overdragen op andere scholen? Of wil je juist graag leren van andere scholen?

Binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht leren scholen van elkaar. Als expertschool help je andere scholen om zich verder te ontwikkelen. Je gaat aan de slag om je bewezen effectieve werkwijze voor een bepaald thema overdraagbaar en bruikbaar te maken voor andere scholen. Zo help je niet alleen de leerlingen op je eigen school, maar ook de leerlingen in de buurt. Als ontwikkelschool kun je juist leren van de expertscholen.

 

Lees verder
Pexels Rdne Stock Project 8500346