Pijler

Kennisdeling

Als onderwijsprofessional wil jij je dagelijkse lespraktijk kunnen verrijken met kennis van hoge kwaliteit. Deze informatie is niet altijd makkelijk vindbaar, toegankelijk of bruikbaar. Vanuit Ontwikkelkracht werken we aan toepasbare kennis voor schoolteams. Denk hierbij aan leidraden, op onderzoek gebaseerde antwoorden op onderwijsvragen, en kennisdelingsbijeenkomsten. Dit doen we op basis van vragen van onderwijsprofessionals én in nauwe samenwerking met onderwijsprofessionals en onderzoekers. We doen dit samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

  • www.kennisrotonde.nl
    Een uniek loket voor de beantwoording van onderwijsvragen met kennis uit onderzoek.
  • www.onderwijskennis.nl
    Het kennisknooppunt van en voor het onderwijs. Hier vind je leidraden met praktische aanbevelingen en andere toegankelijke overzichten van wat we weten uit onderzoek.
  • www.nro.nl
    Beide zijn diensten van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Hoe kun je hier gebruik van maken?

Als schoolteam kun je zelfstandig gebruikmaken van kennis uit onderzoek over onderwerpen die belangrijk zijn bij jou op school. Deze praktisch toepasbare kennis vind je in de vorm van leidraden, overzichten van wat we weten uit onderzoek en toolkits. Ook je je onderwijsvraag insturen voor een op onderzoek gebaseerd antwoord. Daarnaast kun je op kennisdelingsbijeenkomsten op interactieve wijze inspiratie en contacten opdoen, om kennis uit onderzoek te gebruiken in jouw school. Hiermee kun je als team het verschil maken voor jouw leerlingen.

 

Vind toepasbare kennis op Onderwijskennis

Zelf aan de slag met toepasbare kennis? Bekijk per thema wat we weten uit onderzoek, overzichtelijk gebundeld op Onderwijskennis in overzichtspagina’s en leidraden.

Lees meer

'Wegwijs met onderwijs en onderzoek'

Een heleboel ontmoetingen op het ontmoetingsplein op het NRO-congres.

Lees verder

'We verzinnen allerlei manieren om dichterbij te komen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Veronique en Debbie.

Lees verder

Stel jouw onderwijsvraag aan de Kennisrotonde

Heb jij een vraag die je graag beantwoord ziet? Stel deze dan kosteloos aan de Kennisrotonde en krijg een op onderzoek gebaseerd antwoord. Dit helpt jou om wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken in de praktijk.

https://www.kennisrotonde.nl/stel-je-vraag

Happy Teacher Listening Her Students

Vraag een verkennend gesprek aan

Een gesprek met het programmabureau en met de samenwerkende partij zijn een voorwaarde om in aanmerking te komen voor subsidie. Tijdens de gesprekken bespreken we welke behoeften en vragen er leven binnen scholen en helpen wij de hulpvraag specifieker en duidelijker te maken om zo samen het best passende traject te kiezen.

Maak een afspraak