Pijler

Kennisdeling

Uit onderzoek is al veel bekend over wat goed en minder goed werkt in het onderwijs en welke condities hiervoor belangrijk zijn. Toch is nog altijd veel van deze kennis moeilijk toegankelijk en lastig te vinden. Daardoor blijft een schat aan kennis onbenut. Binnen de pijler kennisdeling maken we kennis uit onderzoek vindbaar, toegankelijk en bruikbaar, zodat onderwijsprofessionals wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunnen toepassen. We doen dit samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Mother Asking Girls Question Answer

Onderwijskennis

Link Onderwijs

Het NRO bundelt bruikbare kennis uit onderzoek op de website van Onderwijskennis. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals op één plek betrouwbare kennis uit onderzoek kunnen vinden over de belangrijkste onderwijsvraagstukken. Themapagina's en leidraden zijn twee belangrijke onderdelen. De themapagina's bevatten een overzicht van wat we weten uit onderzoek, met handreikingen, praktijkvoorbeelden en verdiepende bronnen. Leidraden bieden concrete aanbevelingen voor onderwijsprofessionals. Daarnaast deelt het NRO ook kennis over effectieve interventies om het onderwijs te verbeteren. Scholen kunnen zo snel zien hoe kansrijk bepaalde aanpakken zijn en welke condities belangrijk zijn om aanpakken goed in te zetten.

Onderwijskennis

Kennisrotonde

Link Rotonde

Scholen kunnen gebruik maken van de Kennisrotonde voor de beantwoording van hun onderwijsvragen met kennis uit bestaand onderzoek. Een onderzoeker verkent samen met de school de vraag en scherpt deze aan. Vervolgens ontvangt de school een toegankelijk wetenschappelijk onderbouwd antwoord op het vraagstuk over wat wel en niet werkt. Alle antwoorden worden geplaatst op de website van de Kennisrotonde.

Kennisrotonde
Woman Looking Into Tablet Student Boy

Samenwerking Ontwikkelkracht

In het kader van Ontwikkelkracht ontwikkelt het NRO diverse kennisproducten. Dit gebeurt op basis van behoeften in het onderwijsveld en belangrijke thema's die er leven. Het NRO faciliteert het proces en borgt de wetenschappelijke kwaliteit, toegankelijkheid en bruikbaarheid. De kennisproducten van het NRO gebruiken we binnen de verschillende pijlers van Ontwikkelkracht. Daarnaast kunnen scholen hier ook zelfstandig gebruik van maken, zodat zij wetenschappelijke inzichten direct in de praktijk kunnen toepassen. Scholen die meedoen aan Ontwikkelkracht krijgen ook voorrang in de beantwoording van hun vragen aan de Kennisrotonde.

De ambitie is dat er aan het eind van Ontwikkelkracht tenminste 60 kennispleinen, 60 leidraden en 40 interventies ontwikkeld zijn. Deze ambitie wordt vraaggericht vormgegeven, op basis van de behoefte van het veld. In het kader van Ontwikkelkracht heeft het NRO al de volgende kennisproducten opgeleverd:

Daarnaast heeft het NRO al een aantal vragen behandeld die ingestuurd zijn door Ontwikkelkrachtscholen via de Kennisrotonde:

De komende periode werkt het NRO in het kader van Ontwikkelkracht aan: 

Themapagina's:

 • Woordenschat
 • Aanpakken van probleemgedrag
 • Taal in andere leergebieden
 • Leraar-leerling relaties
 • Klassenmanagement
 • Formatief handelen
 • Hoogbegaafdheid
 • Passend rekenonderwijs voor sterke en zwakke rekenaars

Leidraden:

 • Effectief taal- en leesonderwijs
 • Effectief reken- en wiskundeonderwijs
 • Leraar–leerling relatie

Lees meer

Kennisrotonde: routine en regels voor kleuters

Wat zorgt ervoor dat kleuters rustig zelfstandig gaan werken voordat ze als groep beginnen?

Lees verder

'Ik geloof dat onderwijs gebaseerd moet zijn op solide kennis'

Carina Hulspas, Jaimy Smit en Monique Burgering over hun samenwerking met het NRO.

Lees verder

Werken aan onderwijsverbetering

Leidraden als ondersteuning voor scholen om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen.

Lees verder

Hoe benut je meertaligheid in het onderwijs?

Bekijk het webinar van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek terug.

Lees verder

'Doe ik het wel op de juiste manier?'

Laura Vis over haar medewerking aan de themapagina's van het NRO.

Lees verder

'Wegwijs met onderwijs en onderzoek'

Een heleboel ontmoetingen op het ontmoetingsplein op het NRO-congres.

Lees verder

'We verzinnen allerlei manieren om dichterbij te komen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Veronique en Debbie.

Lees verder