Pijler Expertscholen Ontwikkelkracht

Ontwikkelschool

Op veel scholen in Nederland is een schat aan expertise en ervaring aanwezig van wat werkt en wat niet. Als leraar of schoolleider heb je vaak weinig tijd en ruimte om die kennis te delen met andere scholen of juist kennis op te doen van scholen die vergelijkbare uitdagingen kennen. Binnen Ontwikkelkracht krijg  als ontwikkelschool de ruimte om van een expertschool te leren.

Link Ex

Wanneer kun je deelnemen?

Scholen die een verbetervraag hebben die aansluit bij jullie aanbod en expertise kunnen zich intekenen voor een professionalisering- en begeleidingsprogramma van een van de expertscholen. In schooljaar 2023-2024 worden de eerste expertscholen opgeleid. In de loop van dit schooljaar wordt het aanbod bekend waar je je als ontwikkelschool voor kunt inschrijven.

Subsidievoorwaarden

Er is subsidie beschikbaar om deel te nemen als ontwikkelschool binnen de pijler Expertscholen Ontwikkelkracht van Ontwikkelkracht. Hieronder vind je een selectie van de subsidievoorwaarden uit de subsidieregeling voor schooljaar 2024-2025.

Gesprekken

Voorafgaand aan de subsidieaanvraag voer je een verkennend gesprek met het programmabureau van Ontwikkelkracht én een intakegesprek met de expertschool die het leertraject aanbiedt. Dit is een belangrijke voorwaarde om subsidie aan te vragen.

Vraag gesprek aan

Inzet onderwijsprofessionals

  • Per school nemen minimaal vijf personen deel, waaronder minimaal één schoolleider.
  • De school deelt actief zijn kennis met andere scholen.

Subsidiebedrag

Je ontvangt als school begeleiding en een vast subsidiebedrag als tegemoetkoming voor de geïnvesteerde uren van de medewerkers. Het subsidiebedrag voor schooljaar 2024-2025 bedraagt € 21.200 per school in het primair of voortgezet onderwijs.

Activiteitenplan

Bij de aanvraag van de subsidie is de onderbouwing in de vorm van een activiteitenplan een belangrijke vereiste. Hierin moet ten minste opgenomen zijn:

  • Een verslag van het gesprek met de expertschool die het te volgen leertraject aanbiedt.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de school bereid en in staat is om actief deel te nemen aan het leertraject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat de schoolleiding en het schoolbestuur van de school betrokken zijn en zich committeren aan het traject.
  • Een onderbouwing waaruit blijkt dat er in het team voldoende draagvlak is om de lessen uit het leertraject duurzaam in de school te borgen.
Dien subsidieaanvraag in

Praktijkervaringen

Openbare les Heleen Buhrs was een succes

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

Openbare les Heleen Buhrs van de Alan Turingschool

Openbare les in Den Haag van Heleen Buhrs op woensdag 14 februari.

Lees verder

'Scholen leren van andere scholen'

In deze podcast van researchED gaat Jan van de Ven in gesprek met Arjan van der Meij.

Lees verder